โฆษกสตช.เตือนเยาวชนนักศึกษาร่วมชุมนุมหากทำผิดกม.อาจส่งผลต่ออนาคต

วันที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 19:51 น.
โฆษกสตช.เตือนเยาวชนนักศึกษาร่วมชุมนุมหากทำผิดกม.อาจส่งผลต่ออนาคต
กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เตือนเยาวชน นักศึกษา ชุมนุมตามสิทธิกับในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เหมือนกันหากทำผิดกม.อาจส่งผลต่ออนาคตได้

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.และในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ประกาศเตือนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมแยกราชประสงค์โดยเฉพาะที่เป็นเยาวชนและนักศึกษา โดยให้ตระหนักในข้อกฎหมายและระมัดระวังในการแสดงออก เพราะการชุมนุมในภาวะนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาปกติ แต่เป็นภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปฏิบัติการตามลำดับตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ การระงับยับยั้งและการจับกุมในที่สุด ขอประชาสัมพันธ์ไปยังเยาวชนและผู้ปกครองให้คำนึงถึงเรื่องดังกล่าว เตือนตนเองและผู้ใต้ปกครองที่จะเข้าร่วมการชุมนุมด้วยว่า ต้องเคารพกฎหมาย ถ้าหากว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแล้ว ทำผิดกฎหมายแล้ว เจ้าหน้ารัฐก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่ออนาคตและประวัติในการทำงานได้

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากรัฐบาล เห็นว่า สถานการณ์การชุมนุมมีลักษณะปลุกระดมให้มีการชุมนุมโดยไม่สงบเรียบร้อยทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย จึงได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงทำให้การปฏิบัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคดีอาญา ซึ่งตามคำสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาด้วย