ราชกิจจาฯ ออกประกาศตามมาตรการ 11 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร

วันที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 08:13 น.
ราชกิจจาฯ ออกประกาศตามมาตรการ 11 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ตามมาตรการ 11 พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ตำรวจ-ทหาร

เมื่อวันที่ 15 ตค. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ให้อำนาจทหาร-ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน มีอำนาจขอหมายศาลควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในค่ายทหารได้ครั้งละ 7 วัน รวมไม่เกิน 30 วัน, เรียกรายงานตัว, ตรวจ ค้น ยึด รื้อถอน ฯลฯ โดยตัดอำนาจตรวจสอบจากศาลปกครอง มีรายละเอียดดังนี้