"เพื่อไทย"ลั่นขอคิดใหม่ทำใหม่อีกครั้งเพื่อปลดเปลื้องวิกฤตประเทศ

วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 15:36 น.
"เพื่อไทย"ลั่นขอคิดใหม่ทำใหม่อีกครั้งเพื่อปลดเปลื้องวิกฤตประเทศ
เพื่อไทยเรียกประชุมพรรคครั้งแรกหลังกกต.รับรองผล ประกาศลั่นขอคิดใหม่ ทำใหม่อีกครั้งร่วมกับประชาชนเพื่อต่อสู้วิกฤติปลดเปลื้องพันธนาการทั้งมวล พร้อมตั้ง 10 คณะทำงานสร้างพรรคใหม่

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมทั้ง 24คน ได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรก หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ซึ่ง เป็นที่น่าสังเกตุว่า นางจุฑารัตน์ เมนะเศวต หรือเจ๊แจ๋ว คนสนิทคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ได้เดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยด้วยโดยสวมแว่นตาดำ หลังจากแถลงข่าวของคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วเสร็จเจ๊แจ๋วได้ปรากฎตัวที่ทำการพรรคเพื่อไทยชั้น 8 เพื่อพูดคุยกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยบางคนอีกด้วย

นายสมพงษ์ แถลงผลการประชุมว่า กว่า 6 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา ที่ประชาชนต้องทนอยู่ภายใต้การบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเทศไทยต้องประสบปัญหาความถดถอยทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศทรุดหนัก ประชาชนทุกระดับต่างได้รับความเดือดร้อน สิ้นหวังกันถ้วนหน้า ธุรกิจต่างๆ ทยอยปิดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนสิ้นเดือนต.ค.ที่มีข่าวเตือนรัฐบาลไว้ว่า เนื่องจากกำหนดการพักหนี้ของธุรกิจ และหนี้บุคคลจะสิ้นสุดลง ทำให้ผู้มีหนี้สินไม่อาจหารายได้มาชำระทัน กิจการการค้าจะต้องปิดตัวในจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คนตกงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวิกฤติในด้านอื่นตามมา ยิ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นายสมพงษ์ กล่าวว่า ขณะที่วิกฤติทางด้านการเมือง ด้วยกฎกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจของคณะบุคคลที่ทำรัฐประหาร เพื่อตอบแทนผลประโยชน์ของพวกพ้องตน ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันเป็นต้นตอของความขัดแย้งและความวุ่นวาย แต่ผู้มีอำนาจ ผู้นำรัฐบาลกลับเพิกเฉย ไม่ให้ความสำคัญ พยายามใช้กลไกทุกวิถีทางที่จะเตะถ่วง ยื้อเวลา มองข้ามปัญหา ด้วยสถานการณ์วิกฤติของประเทศดังที่กล่าวในข้างต้น

"พรรคเพื่อไทยภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารชุดนี้ จึงขอประกาศว่า เมื่อรัฐบาล ไม่อาจเป็นที่พึ่งหวังได้ พรรคเพื่อไทย จะคิดใหม่ ทำใหม่อีกครั้ง ร่วมกับประชาชน สรรหาโอกาส เพื่อต่อสู้วิกฤติ พรรคจะร่วมกับประชาชน ปลดเปลื้องพันธนาการทั้งมวล มุ่งหาโอกาสฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจให้จงได้ จะร่วมศึกษา ค้นหาโอกาสทางออกใหม่ๆ นอกกรอบเดิมๆ พรรคเพื่อไทยจะเริ่มจากการปรับโครงสร้างการทำงานของพรรค เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการทั้งภายในองค์กรและประสานกับภายนอก มีศักยภาพที่สอดรับกับสถานการณ์"หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าว

ทั้งนี้ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ พรรคยึดหลักการกระจายอำนาจ และการระดมทรัพยากรบุคคลระดับต่างๆ ของพรรคอย่างเต็มที่ ประเด็นปัญหาหลักที่พรรคเพื่อไทยจะเร่งให้ความสำคัญ มี 3 เรื่องหลักคือ 1.การแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ จากประสบการณ์ของเราที่สามารถสร้าง ประชาธิปไตยกินได้ กลับมาอีกครั้ง 2.การร่วมขับเคลื่อนกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย 3.การแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สร้างรากฐานการพลิกเปลี่ยนประเทศในระยะยาว ซึ่งพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันและยึดมั่น ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทุกจังหวะการคิด และการขับเคลื่อนของพรรคเพื่อไทย หัวใจยังคงอยู่ที่ประชาชน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า โครงสร้างใหม่เพื่อไทย เป็นการผนึกกำลังจาก รุ่นสู่รุ่น จะจับมือกันเดินหน้าแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ และร่วมกันกำหนดงานด้านต่างๆ โดยได้แบ่งคณะทำงาน 10 คณะ 1.คณะทำงานกิจการสภา ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และประธานวิปฝ่ายค้าน 2.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ช่วยกันรับผิดชอบ 3.คณะทำงานด้านนโยบายและวิชาการ มีนายนพดล ปัทมะ เป็นผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลนโยบาย วิชาการ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นผู้รับผิดชอบ

4.คณะทำงานด้านการสื่อสารการเมือง และกองโฆษก ผู้รับผิดชอบ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 5.คณะทำงานด้านการพัฒนาฐานสมาชิก ผู้รับผิดชอบ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อำนวยการพรรค 6. คณะทำงานพัฒนาพื้นที่เลือกตั้ง ผู้รับผิดชอบ คือ หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค 7.คณะทำงานบริหารและพัฒนากิจการพรรค ผู้รับผิดชอบ เลขาธิการพรรคและผู้อำนวยการพรรค 8. คณะทำงานด้านกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ นายชูศักดิ์ ศิรินิล 9. คณะทำงานด้านต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบ นางนลินี ทวีสิน 10.คณะทำงานเครือข่ายและแนวร่วมกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค