พุทธะอิสระ เชิญพระธรรมดึงสติคนพาล บอกพวกที่ทำผู้อื่นเดือดร้อนเจอในศาล

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 12:23 น.
พุทธะอิสระ เชิญพระธรรมดึงสติคนพาล บอกพวกที่ทำผู้อื่นเดือดร้อนเจอในศาล
พุทธะอิสระ อาราธนาพระธรรม เตือนคนพาลผู้ที่จมปลักในวังวนแห่งอารมณ์ให้ขึ้นมา-บอกส่วนพวกที่ทำผู้อื่นเดือดร้อนต้องเจอกันในศาล

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีตพระพุทธะอิสระ ผู้ก่อตั้งวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หลังจากออกมาโพสต์จะส่งสัญญาณให้ผู้ที่รักสถาบันรวมตัวแสดงพลัง

นายสุวิทย์ ระบุว่า ปกติของความชั่วร้าย ชอบที่จักทำให้ความดีหวาดกลัว22 กันยายน 2563

ขออภัยนะจ๊ะขออภัย รับรู้ได้ถึงพายุแห่งอารมณ์ที่ถาโถมใส่กันแล้วทำให้รู้สึกสงสาร อีกทั้งยังรู้สึกว่า ตนเองผิดที่ก่อกระแสแห่งอารมณ์ให้เกิดขึ้น แก่ผู้ที่สติยังไม่แข็งแรง ไม่สามารถระงับ ยับยั้งอารมณ์ที่ถูกยั่วยุได้

จึงต้องมาเตือนกันซักหน่อย เพื่อให้ท่านผู้ที่กำลังจมปลักอยู่ในวังวนแห่งอารมณ์ ถอดถอนตนเองขึ้นมาจากวังวนนั้นให้ได้

อีกทั้งต้องขออภัยที่เป็นต้นเหตุให้ท่านต้องมาทุรนทุรายในอารมณ์โดยไม่รู้สึกตัว

วันนี้จึงต้องอาราธนาพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาบรรเทา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการเชิญชวนให้พิจารณาพุทธธรรม ดังต่อไปนี้ให้เข้าใจ จักได้ไม่ตกไปเป็นทาสของอารมณ์ใดๆ

“อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” ไม่คบคนพาล เพราะจะพาประพฤติผิดคบกะบัณฑิต เพราะจะพาประสบผลข้อนี้แหละมงคล อันสูงสุด

ส่วนลักษณ์ของคนพาล ๗ ประการคือ

อธัมมัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักธรรมใดเป็นเหตุ

ออัตถัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักธรรมใดเป็นผล

ออัตตัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักสถานภาพของตน

อมัตตัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักประมาณตน ไม่ประเมินสถานการณ์

อกาลัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักกาลว่าควรหรือมิควร

อปริสัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักบริษัทที่รวมตัวกัน

อปุคคลัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักบุคคลว่าดีหรือไม่ดี

ที่ต้องยกเอาลักษณะของคนพาลมาก็เพื่อให้ท่านได้พิจารณาดูว่า ผู้คนที่ท่านไปโต้เถียงด้วยนั้น เป็นพาลหรือเป็นบัณฑิต จะได้ไม่ต้องไปตกอยู่ในวังวนแห่งอารมณ์ที่คนพาลสร้างขึ้น เก็ตมั้ยจ๊ะ

ส่วนพวกที่พาลจนกลายเป็นสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น เช่นนี้คงต้องปาม ปล่อยไว้เดียวใครๆ จะเดือดร้อนเอาไว้เจอกันในศาลนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ