กางผลโพลคนไทยเครียดเรื่องอะไรมากสุดพบ "ของกินของใช้แพง" มาอันดับ1

วันที่ 20 ก.ย. 2563 เวลา 10:07 น.
กางผลโพลคนไทยเครียดเรื่องอะไรมากสุดพบ "ของกินของใช้แพง" มาอันดับ1
ดุสิตโพลเผยผลสำรวจความเครียดของคนไทย พบ 67.76% เครียดเรื่องของกินของใช้แพง รองลงมาคือ ทุจริตคอร์รัปชัน และ โควิด-19

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความเครียดของคนไทย ณ วันนี้” โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,358 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ย. 63 พบว่า เรื่องที่ประชาชนเครียดมากที่สุด คือของกินของใช้แพง 67.76% รองลงมาคือ ทุจริตคอร์รัปชัน 63.93% และโควิด-19 57.49% ส่วนสิ่งที่คนอยากทำเมื่อรู้สึกเครียดมาก คือ ออกไปเที่ยว ช้อปปิ้ง 51.47% เล่นเน็ต 35.35% และกิน 33.51%

ด้าน น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าเรื่องปากท้องยังคงเป็นเรื่องที่ประชาชนกังวลจนส่งผลต่อความเครียดมากที่สุด เศรษฐกิจที่ย่ำ แย่ เงินไม่พอใช้ เป็นหนี้ ตกงาน เป็นปัญหากระทบกับประชาชนโดยตรง เมื่อเครียดแล้วประชาชนก็อยากคลายเครียดด้วยการไปเที่ยว ช้อปปิ้ง ซื้อของ แต่เมื่อเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นก็ทำให้ยังไม่มีเงินไปช้อปปิ้ง ทำให้เกิดความเครียดวนเวียนกันต่อไป ปัญหาเศรษฐกิจจึงเป็นปัญหาที่รุมเร้าทั้งรัฐบาลและประชาชนอย่างแท้จริง