รมว.เกษตร สั่ง เดินหน้า 4 แผน 5 มาตรการ รับมือ "พายุโนอึล"

วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 16:05 น.
รมว.เกษตร สั่ง เดินหน้า 4 แผน 5 มาตรการ รับมือ "พายุโนอึล"
“เฉลิมชัย” ห่วงใยเกษตรกร สั่งทุกหน่วยงานเดินหน้า 4 แผน 5 มาตรการ รับมือ ‘พายุโนอึล’??

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงวันที่ 16 – 20 กันยายน 2563 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง และคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป โดยในช่วงวันที่ 18 – 20 กันยายนนี้ จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวตังเกี๋ยและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศทั้งบนบกและในทะเล

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในบริเวณภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน ที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุโดยตรงดังกล่าว รวมทั้งได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร ภายใต้ 4 แผน 5 มาตรการ ได้แก่ 1.แผนการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบ 2) แผนการเผชิญเหตุ 3) แผนการหยุดยั้งความเสียหาย 4) แผนการฟื้นฟูและ 5มาตรการคือ 1) มาตรการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรให้ทราบสถานการณ์ 2) มาตรการระดมคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ทุกหน่วยงาน 3) มาตรการป้องกันพื้นที่เสี่ยงทางการเกษตร 4) มาตรการเตรียมพร้อมแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย 5) มาตรการเตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหลังภัยพิบัติ ขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามประกาศเตือนภัย และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไว้อย่างพร้อมเพรียงแล้ว ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลาจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ