สภาฯ ถกร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 64 วาระ 2 - 3 "ชวน"คาดเสร็จทัน 1 ต.ค.

วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 10:37 น.
สภาฯ ถกร่างพ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 64 วาระ 2 - 3 "ชวน"คาดเสร็จทัน 1 ต.ค.
สภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 64 วาระ 2 - 3 เบื้องต้นกำหนดกรอบ 2 วัน 16-17 ก.ย. ด้าน "ชวน" ยันจะพิจารณา ให้แล้วเสร็จ 18 ก.ย. ส่งต่อให้วุฒิสภา จะทัน 1 ต.ค. เชื่อไม่มีความเสียหาย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ก.ย. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดสมาชิกประชุม วาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินงบประมาณ 3,300,000 ล้านบาท เป็นการพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ มีการปรับลงกว่า 31,900 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบ ได้แก่ กระทรวงกลาโหมปรับลดงบประมาณกว่า 7,700 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยปรับลดงบประมาณกว่า 3,800 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 1,800 ล้านบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 1,700 ล้านบาทส่วนกรอบเวลาการพิจารณาเบื้องต้นกำหนดไว้ 2 วัน คือ วันที่ 16-17 ก.ย.นี้

ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า ได้กำหนดกรอบวันประชุม 2 วัน คือ 16-17 ก.ย. 63 แต่ถ้าไม่แล้วเสร็จก็จะพิจารณาวันที่ 18 ก.ย.63 อีก 1 วัน เนื่องจากมีผู้แสดงความประสงค์อภิปรายแปรญัตติ เป็นจำนวนมาก ส่วนกรณีเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 ยอมรับว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดสำนักงบประมาณ แต่เพราะมีการส่งร่างกฎหมายงบประมาณมาถึงสภาฯ และมีเวลาให้สมาชิกพิจารณาเอกสารเพียง 7 วัน จากปกติ 10 วัน ตนจึงขยายเวลาออกไป เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบ เชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะยังไม่มีการเลื่อนจ่าย ซึ่งในขั้นตอนของสภาฯ จะพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่ 18 ก.ย. นี้ และส่งต่อไปวุฒิสภา ซึ่งจะทันในวันที่ 1 ต.ค.63 ทั้งนี้ปีต่อไปต้องขอให้สำนักงบประมาณส่งเอกสารงบฯมาสภาฯเร็วขึ้น อย่างน้อยต้องให้สมาชิกได้มีโอกาสศึกษา ประมาณ10 วัน

บทความแนะนำ