"เอกชัย" ร้องนายกฯเปลี่ยน "สนามหลวง" เป็นสวนสาธารณะ

วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 11:43 น.
"เอกชัย" ร้องนายกฯเปลี่ยน "สนามหลวง" เป็นสวนสาธารณะ
"เอกชัย"ยื่นหนังสือขอนายกฯ เปลี่ยนสนามหลวงเป็นสวนสาธารณะ ชี้เป็นพื้นที่สัญลักษณ์การเมือง ไม่สอดคล้อง พรบ.โบราณสถานฯ

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (สำนักงาน กพ.) นายเอกชัย หงส์กังวาน นักกิจกรรมทางการเมือง ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรณี ขอให้เปลี่ยนสนามหลวงเป็นสวนสาธารณะ โดยระบุว่า ช่วงปี พ.ศ 2516-2519 นักศึกษา ประชาชน จัดการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในสนามหลวงหลายครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมืองพื้นที่กว้าง ส่งผลให้สนามหลวงกลายเป็นพื้นที่สัญลักษณ์การเมือง

ทั้งนี้ ภายหลังจากเหตุการณ์ในปี 2519 กรมศิลปากรสร้างอำนาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ขึ้นทะเบียนสนามหลวงเป็น "โบราณสถาน" แม้สนามหลวงจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 แต่ถ้ารัฐบาลยังคงอนุญาตให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะโดยประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬาว่าว การจัดตลาดนัดขายสินค้า และการพักผ่อนหย่อนใจ

นายเอกชัย กล่าวว่า สนามหลวงยังคงถูกใช้เป็นพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองหลายครั้งหลังเหตุการณ์การสลายชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ 2552 - 2553 กรุงเทพมหานคร ออกระเบียบการใช้สนามหลวง ด้วยเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นห้ามจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองและห้ามจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ อีกทั้ง ระเบียบนี้ยังกำหนดเงื่อนไขในการใช้สนามหลวงที่ยุ่งยากเกินความจำเป็นเช่นการวางหลักประกันจำนวน 5,000,000 ถึง 1,000,000 บาท ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์เดิมตั้งแต่ปีพ.ศ 2555

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติ มาตรา 4 นิยามให้ "โบราณสถานหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย "สนามหลวงเป็นพื้นที่โล่งกว้างที่ไม่มีศิลปะวัตถุหรือโบราณวัตถุอันเข้านิยามของ พ.ร.บ. ฉบับนี้อีกทั้งพื้นที่นี้ยังเป็นที่สาธารณประโยชน์มาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ การสงวนสนามหลวงให้ใช้เฉพาะงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา หรือการให้เอกชนเช่า จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงจึงขอให้รัฐบาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและยกเลิกระเบียบที่ไม่จำเป็นในการดูแลสนามหลวงโดยเปลี่ยนพื้นที่นี้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน

บทความแนะนำ