"เทพไท"วอนการเมืองหยุดเล่นเกมตีรวน เร่งจับมือแก้รัฐธรรมนูญ

วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 09:12 น.
"เทพไท"วอนการเมืองหยุดเล่นเกมตีรวน เร่งจับมือแก้รัฐธรรมนูญ
"เทพไท" หนุน "ชวน" วินิจฉัย 4 ญัตติแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มเติมของฝ่ายค้านถูกต้องตามข้อบังคับประชุมสภา แนะทุกฝ่ายหยุดเล่นเกม ตีรวน หันมาจับมือกัน แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรื่อง ขอคัดค้านการบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 4 ฉบับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ว่า ขอสนับสนุนความเห็นของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ออกมายืนยันว่าการลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น ไม่ขัดแย้งกับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 ที่ได้ยื่นต่อประธานรัฐสภามาก่อนแล้ว ซึ่งเป็นการยื่นญัตติที่ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เพราะสมาชิกรัฐสภาสามารถลงชื่อในญัตติต่างๆที่มีเนื้อหาและรายละเอียดของญัตติแตกต่างกันได้ ไม่ถือว่าเป็นการลงชื่อในญัตติซ้ำซ้อนกัน

ตนเห็นว่าการที่นายไพบูลย์ มายื่นหนังสือคัดค้านญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน4ฉบับนั้น น่าจะเป็นแนวความคิดที่นำมาจากความเห็นของที่ประชุมวิปพรรคร่วมรัฐบาล ที่ต้องการให้สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลเพียงญัตติเดียว โดยใช้ข้ออ้างว่าการลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ อาจทำให้เป็นการลงชื่อซ้ำซ้อน และไม่สามารถลงชื่อในญัตติอื่นได้อีก แต่ตนและเพื่อน ส.ส.หลายคนเห็นว่าการลงชื่อในญัตติอื่นใด ที่มีเนื้อหาและรายละเอียดแตกต่างกันสามารถกระทำได้ จึงทำให้มี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จำนวนหนึ่งได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ร่วมกับ ส.ส.พรรคการเมืองต่างๆจำนวน 99คน จาก13พรรคการเมืองมาแล้ว

จึงอยากให้ทุกฝ่ายยึดคำวินิจฉัยของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นข้อยุติในประเด็นข้อขัดแย้งเรื่องการยื่นญัตติซ้ำซ้อนหรือไม่ ตามที่นายไพบูลย์ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านไว้ และไม่อยากให้นำประเด็นการยืนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาเป็นเกมการเมือง ขัดขวางการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือนำประเด็นนี้มาตีรวน สร้างความปั่นป่วนในที่ประชุมรัฐสภาอีก อยากเห็นความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย มีที่มายึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง

บทความแนะนำ