คนแก่ คนพิการ พุ่ง เป็นเหตุจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ทัน

วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 16:12 น.
คนแก่ คนพิการ พุ่ง เป็นเหตุจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ทัน
รัฐบาลโทษ คนแก่ คนพิการ เพิ่มขึ้น ทำให้จ่ายเบี้ยยังชีพช้าไม่ได้ถังแตก

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงประเด็นการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ ล่าช้าไม่ทันวันที่ 10 ก.ย. ว่า ทางกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้ชี้แจงแล้วว่าการจัดสรรเงินเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพมีความล่าช้า เนื่องจากมีผู้สูงอายุและคนพิการเพิ่มมากขึ้น ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย

ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการของปีงบประมาณ 2563 ใช้ข้อมูลเดือน ก.พ. 2562 ทำให้จำนวนคนไม่ตรงกับความเป็นจริง และจำนวนก็ไม่ครบไม่พ่อจ่าย

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือน ก.พ. 2562 อยู่ที่ 8.76 ล้านคน แต่ล่าสุดเดือน ก.ย. 2563 มีผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นมาอีก 1.84 แสนคน

ในส่วนเบี้ยยังชีพคนพิการในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือน ก.พ. 2562 อยู่ที่ 1.83 ล้านคน แต่ล่าสุดเดือน ก.ย. 2563 มีผู้พิการที่จะได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นมาอีก 2.65 แสนคน

นายอนุชา กล่าวว่า นอกจากนี้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ในปีงบประมาณ 2563 เปลี่ยนมาใช้ระบบอีเพย์เมนต์ ของกรมบัญชีกลาง โอนตรงเข้าบัญชีผู้สูงอายุ คนพิการ 80% ที่เหลืออีก 20% กรมบัญชีกลางโอนให้ท้องถิ่นเพื่อนำเงินสดไปให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่ใช่งบประมาณมีไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ได้มีการแก้ไขเบื้องต้น โดย สถ. ได้รับการอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจ่ายโครงการอื่นๆ ของ สถ. มาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ในเดือน ก.ย. นี้