โผทหารลงตัว! นายกฯทูลเกล้าฯผบ.เหล่าทัพใหม่ยกแผง

วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 18:49 น.
โผทหารลงตัว! นายกฯทูลเกล้าฯผบ.เหล่าทัพใหม่ยกแผง
นายกฯนั่งหัวโต๊ะประชุมโผทหารลงตัวทูลเกล้าฯผบ.เหล่าทัพใหม่ยกแผง "พล.อ.ณรงค์พันธ์"ผบ.ทบ. "พล.ร.อ.ช่อฉัตร"ผบ.ทร."พล.อ.อ.ธรินทร์" ผบ.ทอ. "พล.อ.เฉลิมพล" ผบ.ทสส.

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.63 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เรียกประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารประจำปี ประกอบด้วย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  (ผบ.ทสส.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  (ผบ.ทอ.)  เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี 2563  โดย พล.อ.ประยุทธ์ใช้เวลาในการประชุม 1 ชั่วโมง และเห็นชอบตามที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เสนอชื่อผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใหม่ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด

กองบัญชาการกองทัพไทยคาดว่า พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นผบ.ทสส. พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นรองผบ.ทสส. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผบ.ทร. เป็นรองผบ.ทสส.  พล.อ.นเรนทร์  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.) เป็นเสนาธิการทหาร พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  (ผบ.นทพ.)

ขณะที่กองทัพบกคาดว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผู้ช่วยผบ.ทบ.เป็นผบ.ทบ. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก เป็นรองผบ.ทบ. พล.ท.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบกส่วนพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ. ไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ในส่วนของกองทัพภาคประกอบไปด้วย พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ปรีชา จึงมั่นคง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2  พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3  พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์  รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพภาคที่ 4

ส่วนกองทัพเรือ คาดว่า พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ รองผบ.ทร. ขึ้นเป็นผบ.ทร. พล.ร.ท.ภราดร พวงแก้ว รองเสนาธิการทหารเรือ ขึ้นเป็นเสนาธิการทหารเรือ กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ธรินทร์ ปุนศรี ผู้ช่วยผบ.ทอ. เป็นผบ.ทอ. พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

สำหรับขั้นตอนต่อไปนั้นทางกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อก่อนจะส่งกลับไปให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯภายในสัปดาห์หน้าต่อไป

บทความแนะนำ