กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติจี้เอาผิดม็อบนักศึกษาหมิ่นสถาบัน

วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:04 น.
กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติจี้เอาผิดม็อบนักศึกษาหมิ่นสถาบัน
กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ออกแถลงการณ์ลงนาม 246 รายชื่อ จี้เอาผิดม็อบนักศึกษาหมิ่นสถาบันต้องระงับความแตกแยกในสังคม

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2563 ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแกนนำ กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ หลังจากชุมนุมของกลุ่มประชาชน นักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ที่ปราศรัยจาบจ้วง บิดเบือน และหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง ต่อมา ได้มีกลุ่มคณาจารย์ออกแถลงการณ์ หนุนอีก ทั้งที่การชุมนุมพบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบุคคลกลุ่มนี้อย่างเด็ดขาด พร้อมลงชื่อ กลุ่มข้าราชการ ครู อาจารย์ ประชาชนทั่วไปกว่า 246 คน

โดยมีข้อความว่า แถลงการณ์กลุ่มประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 ลง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ตามที่มีการชุมนุมของนักศึกษากลุ่ม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีการปราศรัย และสื่อต่างๆบนเวที ตลอดจนแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ เนื้อหาล้วนแล้วแต่ล้อเลียน จาบจ้วง บิดเบือน และหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง ประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ที่ได้ทราบการกระทำที่บังอาจเหิมเกริมของคนกลุ่มนี้ มีความรู้สึกห่วงใยและกังวลใจอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของชาติมีทัศนคติและการแสดงออกที่จาบจ้วงบังอาจเช่นนี้ และปรากฎภายหลังว่ามีกลุ่มอาจารย์/อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย 120 ตน ออกแถลงการณ์สนับสนุนการกระทำของนักศึกษาเหล่านี้ อ้างว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว

พวกเราประชาชนไทยผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ดังรายนามข้างท้ายนี้ มีความเห็นว่า การกระทำและข้อเรียกร้อง 10 ข้อของกลุ่ม “ ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” และกลุ่มอาจารย์ที่ลงนามสนับสนุน เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพแสดงออกไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง เพราะเป็นการแสดงออกที่บิดเบือน ใส่ร้าย ละเมิดสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรง จนถึงขั้นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนไทย พวกเราจึงขอใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกว่า ทนไม่ได้อีกต่อไปกับการกระทำของนักศึกษาและอาจารย์เหล่านี้ ตลอดจนผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังขอคัดค้านการกระทำและข้อเรียกร้องทั้ง 10 ข้อของคนกลุ่มนี้และขอให้รัฐบาล-เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ และระงับความแตกแยกในสังคมไทย

บทความแนะนำ