"เทพไท" ขอบคุณรัฐบาล อนุมัติค่าตอบแทน อสม. แนะตั้งงบฯ ให้เดือนละ1,500 บาท ทุกปี

วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 11:37 น.
"เทพไท" ขอบคุณรัฐบาล อนุมัติค่าตอบแทน อสม. แนะตั้งงบฯ ให้เดือนละ1,500 บาท ทุกปี
เทพไท ขอบคุณรัฐบาล อนุมัติค่าตอบแทน อสม.7 เดือน ทวงอีก12 เดือนตามสัญญา แนะ รัฐบาลตั้งงบประมาณประจำปีให้เดือนละ1,500 บาท ทุกปี

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายข้อหารือ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องค่าตอบแทนของ อสม.ว่า ขอขอบคุณรัฐบาล ที่ได้มีมติ ครม.อนุมัติงบกลางจำนวน 3,622 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จากเดิมที่ครม.เคยอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 63 สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอสม. ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอนุมัติงบประมาณ ตั้งแต่เดือนมี.ค.ถึง เดือนก.ย. 63 เป็นระยะเวลา 7 เดือน เดือนละ 500 บาท ตามกรอบวงเงินไม่เกิน3,622 ล้านบาท ให้แก่ อสม.และ อสส.จำนวน1,054,729คน

จึงอยากจะเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถึงค่าตอบแทนพิเศษจำนวนอีก 12 เดือนสามารถจ่ายให้กับ อสม.เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564หรือไม่ อยากให้รัฐบาลได้จัดตั้งงบประมาณประจำปี ตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไป เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับ อสม.เดือนละ 1500 บาทด้วย ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก ถ้าเปรียบเทียบกับนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองทุกพรรค เช่น พรรคประชาธิปัตย์ เสนอค่าตอบแทนให้กับ อสม. เดือนละ 1,200 บาท พรรคภูมิใจไทย เสนอค่าตอบแทนให้ อสม.เดือนละ 2,500 บาท และพรรคพลังประชารัฐ เสนอให้ค่าตอบแทนกับ อสม.เดือนละ 5,000 บาท การเสนอปรับค่าตอบแทนของ อสม.จากเดือนละ 1,000บาท เป็นเดือนละ 1,500 บาท ก็จะมีความเหมาะสมในทุกประการ

บทความแนะนำ