"เทพไท"หนุนทำประชามติ ปมแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 11:10 น.
"เทพไท"หนุนทำประชามติ ปมแก้ไขรัฐธรรมนูญ
"เทพไท" ยัน จุดยืน พรรคประชาธิปัตย์ แก้รัฐธรรมนูญ ม.256 หนุนทำประชามติ ถามความเห็นประชาชน

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ว่า พรรคยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมของพรรค คือการแก้ไขมาตรา 256 หมวดที่15 ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อต้องการให้ขั้นตอนและวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้เสียงข้างมากของรัฐสภา เป็นฝ่ายกำหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอง ไม่ต้องให้คะแนนเสียง จำนวนหนึ่งในสามของสมาชิกวุฒิสภา และ 20% ของสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน เป็นฝ่ายกำหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะวิธีการดังกล่าวเป็นการกำหนดให้เสียงข้างน้อยในรัฐสภาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มากกว่าเสียงข้างมาก ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย

ส่วนการที่มีบางฝ่ายหยิบยกประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องคำนึงถึงความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญนั้น ตนเองเห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ผ่านการทำประชามติจากประชาชนมาก่อน เมื่อจะมีการแก้ไขในประเด็นใด ก็ต้องมีการทำประชามติจากประชาชนด้วย ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แม้ว่าขณะนี้ทั้ง3ฝ่าย มีแนวโน้มเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว คือฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายสมาชิกวุฒิสภา ต่างก็เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องฟังความเห็นจากประชาชนเจ้าของประเทศที่แท้จริงโดยผ่านการทำประชามติอีกด้วย

จึงไม่อยากให้มีการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการแอบอ้างประชามติของประชาชนมาบังหน้า เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง

บทความแนะนำ