"เทพไท" เสนอ "บิ๊กตู่" รับข้อเรียกร้องม็อบนศ. เร่งแก้ รธน.

วันที่ 25 ก.ค. 2563 เวลา 11:50 น.
"เทพไท" เสนอ "บิ๊กตู่" รับข้อเรียกร้องม็อบนศ. เร่งแก้ รธน.
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เสนอ นายกฯ รับข้อเรียกร้องม็อบนักศึกษา เร่งแก้ รธน. แนะวิป ตั้งซ่อม กมธ.วิสามัญฯ รับฟังปัญหานักศึกษาให้ครบ 39 คน

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังปัญหาการชุมนุมของนักศึกษา หรือนำส่งให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาฯ หรือส่งให้รัฐบาลนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยตรง ว่า การเสนอญัตติในเรื่องนี้ทั้ง 6 ญัตติ ล้วนแต่ต้องการนำปัญหาการชุมนุมของนักศึกษามาอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น แต่แนวทางหรือวิธีการอาจจะแตกต่างกัน ส่วนตัวไม่ขัดข้องว่าสภาฯจะมีมติออกมาในแบบไหน จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือจะนำส่งคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง หรือจะส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หรือจะส่งให้รัฐบาลโดยตรงก็ได้ เพราะเพียงแต่การนำปัญหาการชุมนุมของนักศึกษาเข้าสู่การอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก็เป็นการนำปัญหาทั้งหมดให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้แล้ว การจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานั้น เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้น เพราะผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือรัฐบาล จนถึงบัดนี้การชุมนุมของนักศึกษากำลังลุกลามขยายพื้นที่การชุมนุมไปสู่ภูมิภาคในหลายจังหวัด กำลังขยายผลลงไปถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแล้ว

จึงเสนอให้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและติดตามการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามไปมากกว่านี้ รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรจะรับข้อเรียกร้องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้ก่อน เพราะเป็นปัญหาใหญ่ และหัวใจของการชุมนุมที่สังคมให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งข้อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มนักศึกษาก็สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอีกด้วย ไม่ควรจะโยนเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร โดยข้ออ้างว่า ได้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขึ้นมาแล้ว เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เกาไม่ถูกที่คัน เพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม สกัดไม่ให้สถานการณ์การชุมนุมขยายตัวลุกลามไปมากกว่านี้ พลเอกประยุทธ์ควรถอดสลัก หรือชนวนความขัดแย้งด้วยตัวเอง ประกาศให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง ก็อาจจะทำให้สถานการณ์การชุมนุมคลี่คลายลงไปได้

ส่วนการที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อรับฟังความเห็นของนักศึกษาจำนวน 39 คน และพรรคร่วมฝ่ายค้านประกาศบอยคอตไม่เข้าร่วมสังฆกรรมด้วย ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคฝ่ายค้านที่สามารถกระทำได้ แต่เพื่อให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ ก็ต้องแต่งตั้งกรรมธิการเพิ่มเติมจากพรรคร่วมรัฐบาลทดแทนในสัดส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่หายไปโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ได้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลบคำครหาว่า เป็นการซื้อเวลา เตะล่วงปัญหาให้กับรัฐบาล ตามที่พรรคฝ่ายค้านกล่าวหาไว้

บทความแนะนำ