"เทพไท" เตือน คนรุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนแก่ ทุกวัยความสำคัญต่อประเทศ

วันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 09:55 น.
"เทพไท" เตือน คนรุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนแก่ ทุกวัยความสำคัญต่อประเทศ
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เตือน คนรุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนแก่ ชี้ ทุกวัยมีความสำคัญต่อประเทศ วอน อย่าสร้างความแตกแยกในสังคม

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่กำลังขยายตัวไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคว่า เป็นการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ทุกฝ่ายในสังคมควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติ การที่ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรหลายคนได้อภิปรายสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นสิ่งที่กระทำได้ แต่ในขณะเดียวกัน ส.ส.บางคนก็ไม่ควรจะใช้การอภิปราย เป็นการแสดงท่าทีดูถูก หรือละเลยความสำคัญของผู้สูงวัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในชีวิตสูง และสังคมจะมีความสมบูรณ์ได้ ก็ต้องมีผู้คนในสังคม ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติทั้งนั้น ไม่ควรสร้างกระแสโจมตีผู้มีอำนาจในรัฐบาลบางคนที่สูงวัย แต่ไปกระทบกับกลุ่มผู้สูงวัยทั่วไป การดูถูกคนสูงวัย ผู้สูงอายุว่า เป็นกลุ่มคนแก่ที่ไม่มีความหมาย และไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้ โดยการปลุกกระดุมเพื่อให้สังคมเข้าใจว่า มีแต่คนรุ่นใหม่ คนหนุ่มคนสาวเท่านั้นที่จะสร้างประเทศ หรือเป็นความหวังในการนำพาประเทศไปได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย เพราะในโลกความเป็นจริงนั้น ทุกชีวิตในสังคม ทุกคนล้วนมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ เรามีบุคลากรของพรรค ที่เป็นสมาชิกพรรค ประกอบด้วยสมาชิกพรรคที่หลากหลายวัย มีทั้งคนรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และผู้อาวุโสทางการเมือง ซึ่งจะต้องทำงานทางการเมืองแบบผสมผสานกัน เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ เจตนารมณ์ของพรรค จากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อมอบภารกิจทางการเมืองให้ซึ่งกันและกัน ต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลา 74 ปี

จึงอยากจะเรียกร้องมายังทุกฝ่ายในสังคม ได้ให้ความสำคัญกับผู้คนทุกวัยในสังคม เพราะสังคมจะมีความสมบูรณ์ได้จะต้องประกอบด้วยผู้คนหลากหลายวัย ซึ่งทุกชีวิตย่อมมีความหมาย และคุณค่าต่อประเทศชาติทั้งนั้น ไม่ควรจะแบ่งแยก พูดจาดูถูกเหยียดหยาม ทับถมกันของผู้คนระหว่างวัย ให้เกิดความแตกแยกในสังคมขึ้นมาอีก

บทความแนะนำ