โดนอีก! ปปช. ชี้มูล "ยิ่งลักษณ์-นิวัฒน์ธำรง-สุรนันท์" ฮั้วประมูลจัดอีเวนท์ 240 ล้าน

วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 14:55 น.
โดนอีก! ปปช. ชี้มูล "ยิ่งลักษณ์-นิวัฒน์ธำรง-สุรนันท์" ฮั้วประมูลจัดอีเวนท์ 240 ล้าน
โฆษก ปปช. แถลง ชี้มูล "ยิ่งลักษณ์-นิวัฒน์ธำรง-สุรนันท์" คดีฮั้วประมูลจัดอีเวนท์ 240 ล้าน

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 นายนิวัติไชย เกษมมงคล โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) แถลงข่าวชี้มูลความผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมพวกอนุมัติและดำเนินการจัดนิทรรศการ การสัมมนา และการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ “โครงการ Roadshow สร้างอนาคตไทย Thailand 2020” วงเงิน 240 ล้านบาท โดยมิชอบ

โดยป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ 7 เสียง ชี้มูลความผิดนายสุรนันท์ เวชชาชีวะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วน น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 2 เสียง ชี้มูลความผิด และมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 1 เสียง ชี้มูลความผิดนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนบริษัทสื่อมวลชน 2 แห่งและผู้มีอำนาจกระทำการแทนนั้น ป.ป.ช.มีมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 3 เสียง ชี้มูลความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ขณะที่กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ป.ป.ช. มีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป

สำหรับคดีนี้มีผู้ที่ถูกกล่าวหามีทั้งนักการเมือง ข้าราชการ และเอกชน 17 ราย โดยแบ่งเป็น กลุ่มนักการเมือง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 9 ราย ที่เกี่ยวข้องการจัดทำราคากลางและจัดซื้อจัดจ้าง และกลุ่มเอกชน จำนวน 5 ราย จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ส่วนสื่อมวลชน แบ่งเป็นถูกกล่าวหาในนามนิติบุคคล 2 แห่ง ถูกกล่าวหาในนามผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท 2 ราย และผู้บริหารบริษัท 1 ราย

ทั้งนี้ กรณีการจัดงานจัดอีเวนท์ดังกล่าว บริษัทสื่อมวลชน 2 แห่ง ปรากฏรายชื่อเป็นผู้รับว่าจ้าง โดยรายแรก ได้รับงาน 140 ล้านบาท ,รายที่สอง ได้ 100 ล้านบาท ซึ่งในขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.) ได้ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เพื่อขอให้ทบทวนการจ่ายเงินว่าจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับบริษัทเอกชนทั้งสองราย ให้เหตุผลว่า เนื่องจากร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.... หรือ ร่างพ.ร.บ.เงินกู้ฯ 2 ล้านล้าน ที่รัฐบาลนำมาใช้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น