"เทพไท"หนุนแก้ไขรธน.ตามข้อเรียกร้องของนักศึกษาที่ออกมาชุมนุม

วันที่ 19 ก.ค. 2563 เวลา 11:42 น.
"เทพไท"หนุนแก้ไขรธน.ตามข้อเรียกร้องของนักศึกษาที่ออกมาชุมนุม
"เทพไท"หนุนนักศึกษาชุมนุมประท้วงภายใตกฎหมาย พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อปลดล็อคทางการเมือง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยว่า เป็นการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาคนหนึ่ง รู้สึกเข้าใจและยอมรับการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มพลังทางสังคมอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองไทยมาโดยตลอด และสนับสนุนการชุมนุมอย่างสงบ สันติ อหิงสา

สำหรับ การชุมนุมของนักศึกษาที่ผ่านมายังเป็นการชุมนุมที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย แม้ว่าจะเป็นการชุมชนภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ตาม แต่ก็เป็นการชุมนุมอย่างสงบ ไม่มีเหตุความรุนแรงใดๆเกิดขึ้น สำหรับข้อเรียกร้องในการชุมนุม 3 ข้อ คือ 1.ประกาศยุบสภา 2.หยุดคุกคามประชาชน 3.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อถ้ามีการแก้ไข หรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เป็นประชาธิปไตย และยึดโยงกับประชาชน ก็สามารถตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายได้ทั้งหมด

นายเทพไทกล่าวว่า การยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือทำให้สถานการณ์ของบ้านเมืองดีขึ้นมาได้ จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องตอบรับข้อเรียกร้องของ สนท.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทันที แม้ว่าในขณะนี้จะมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร แล้วก็ตาม ตนในฐานะที่เป็นกรรมาธิการคนหนึ่ง ยังเห็นว่า การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ยังมีขั้นตอนในทางปฎิบัติอีกหลายขั้นตอน ไม่ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของกระแสสังคม และไม่เป็นไปตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร

อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อปลดล็อคทางการเมือง ไม่ให้บ้านเมืองเดินไปสู่ทางตัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น