ศาลฎีกาฯแจกใบเหลือง"กรุงศรีวิไล"พรรคก้าวไกลประกาศชิงเก้าอี้

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 15:43 น.
ศาลฎีกาฯแจกใบเหลือง"กรุงศรีวิไล"พรรคก้าวไกลประกาศชิงเก้าอี้
ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแจกใบเหลือง"กรุงศรีวิไล สุทินเผือก" จากพลังประชารัฐ ส่งผลให้ต้องเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ"พรรคก้าวไกล"ประกาศลั่นส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี กกต.แจกใบเหลือง “นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก” ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2562 หลังถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท แก่ประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไต่สวนแล้วไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง จึงพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่แทน นายกรุงศรีวิไล ตามมาตรา 133 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีคําวินิจฉัย และให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว และให้นําความในมาตรา 138 วรรค 2 วรรค 3 และวรรค 4 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมาการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า กรณีนี้เป็นกรณีศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เท่านั้น โดยไม่ได้ตัดสิทธิผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนั้น หากนายกรุงศรีวิไล มีคุณสมบัติครบถ้วนก็ยังสามารถลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดิมได้ โดยกระบวนการหลังจากนี้ สำนักงาน กกต. จะประสานไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนที่ กกต. จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งต่อไป

ขณะที่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคก้าวไกลพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใหม่เขต 5 จ.สมุทรปราการ และนี่จะเป็นครั้งแรกของพรรคก้าวไกลที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย หลังจากที่ 54 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกยุบโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญได้ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล เพื่อสานต่อภารกิจอนาคตใหม่

นายวิโรจน์ กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานของพรรคพลังประชารัฐ ที่มีลักษณะถูกชี้นำด้วยผลประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นเรื่องแนวนโยบายและอุดมการณ์ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่พรรคก้าวไกลมีความมุ่งมั่นที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของประชาชน ที่ต้องการนำพาประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า เป็นตัวแทนของประชาชนที่สามารถทำให้เสียงของประชาชนดังขึ้น