ปชป.รุก ถนนมอเตอร์เวย์เลียบอ่าวไทย เปิดภาคใต้

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 09:53 น.
ปชป.รุก ถนนมอเตอร์เวย์เลียบอ่าวไทย เปิดภาคใต้
ปชป.ลุย ถนนมอเตอร์เวย์เลียบอ่าวไทย กทม.-นราธิวาส ตามนโยบายที่ได้หาเสียงกับประชาชน เปิดภาคใต้ ฟื้นฟูประเทศ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึง นโยบาย ของพรรคเรื่องถนนมอเตอร์เวย์เลียบอ่าวไทย ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้ใช้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมาว่า นายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย(มอร์เตอร์เวย์อ่าวไทย) เพื่อสอบถามแนวทางของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว เหตุเพราะเรื่องเส้นทางสัญจรของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญ หากมีการกำหนดเส้นทางการคมนาคมเพื่อลงสู่ภาคใต้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเส้นทาง คือ ถนนแถบเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนราธิวาส จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นจำนวนมากส่งผลดีในทุกๆด้าน

ข้อเท็จจริงในปัจจุบันมีเส้นทางสู่ภาคใต้มีเพียงเส้นทางเดียว คือถนนเอเซียหรือถนนเพชรเกษม ในกรณีที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในทุกครั้งก็ทำให้ถนนเส้นนี้ถูกตัดขาดสัญจรไปมาไม่ได้ ส่งผลทำให้ภาคใต้เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ทั้งคนและด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับในปัจจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกจังหวัด และกับประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น ทำให้ถนนหนทางที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และที่สำคัญการท่องเที่ยวก็ได้มีการขยายตัวเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะภูมิภาคดังกล่าวมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายหลายแห่ง ความต้องการที่จะให้มีถนนลงสู่ภาคใต้เพิ่มขึ้นอีก 1 เส้นทางจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

พรรคประชาธิปัตย์ได้มีนโยบายของพรรคให้มีถนนเส้นนี้ขึ้นทันที ถ้าหากพรรคได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ปรากฏผลหลังเลือกตั้งว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล และไม่ได้กำกับดูแลกรมทางหลวงด้วย แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่ละเลยที่จะผลักดันให้ถนนเส้นนี้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะ การสัญจรและขนส่งไปกรุงเทพของคนในพื้นที่ภาคใต้ยังใช้ทางถนนเป็นหลัก แม้ทางน้ำยังพอมีอยู่แต่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าเท่านั้น ทางรถไฟก็ไม่เพียงพอและคนไม่นิยมเท่าทางรถยนต์ ทำให้การเพิ่มถนนขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นทาง จึงเป็นความต้องการอย่างมากของคนภาคใต้

นายราเมศ กล่าวตอนท้ายว่าจึงเป็นเหตุผลให้นายนริศ ขำนุรักษ์ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลว่า เพื่อผลักดันให้รัฐบาลนี้ ได้มีการขยายเส้นทางลงสู่ภาคใต้จากกรุงเทพมหานครจนถึงสุดทางที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยเร็วที่สุด และจะติดตามความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป