ยื้อ!เลิกพรก.ฉุกเฉิน ศบค.ขอต่ออีก 1 เดือน

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 14:58 น.
ยื้อ!เลิกพรก.ฉุกเฉิน ศบค.ขอต่ออีก 1 เดือน
ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก มีมติ ต่อพรก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ลากยาว กค. ก่อนส่งชุดใหญ่เคาะ 29 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมศบค.ชุดเล็ก ว่า ผลการประชุมมีมติให้ต่ออายุการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 31 ก.ค.2563 จากนี้เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 29 มิ.ย. และเสนอเข้าที่ประชุมครม.พิจารณาในวันที่ 30 มิ.ย.