"เพื่อไทย"อัดรัฐบาลแช่แข็งท้องถิ่นมาหลายปีจี้จัดเลือกตั้ง

วันที่ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 15:09 น.
"เพื่อไทย"อัดรัฐบาลแช่แข็งท้องถิ่นมาหลายปีจี้จัดเลือกตั้ง
เพื่อไทยเตรียมจัดเสวนาทางวิชาการ "ทางรอดท้องถิ่นไทย ภายใต้อำนาจนิยม" หวังกระตุกมโนสำนึกของรัฐบาลทึ่แช่แข็งทัองถิ่นมาหลายปี จี้จัดเลือกตั้งโดยเร็ว

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม และกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ตนได้เสนอที่ประชุมว่า มีประชาชนจำนวนมากแจ้งข่าวมายังบรรดา ส.ส.ของพรรคว่า รู้สึกอัดอั้น ไม่สบายใจ ทึ่รัฐบาลนี้แช่แข็งทัองถิ่นมาหลายปี ไม่ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง จึงเรียกร้องขอให้พรรคติดตาม เร่งรัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตอบรับเสียงเรียกร้องของประชาชน โดยเห็นว่า การแช่แข็งท้องถิ่นดังกล่าว อาจขัดรัฐธรรมนูญ และขัดนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อสภาเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุกมโนสำนึกของรัฐบาล ได้เสนอให้มีการจัดเสวนาทางวิชาการหาทางออกให้กับท้องถิ่นไทย ในหัวข้อ "ทางรอดท้องถิ่นไทย ภายใต้อำนาจนิยม" ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคได้ให้ความเห็นชอบ และได้มอบหมายให้เป็นคณะทำงานและผู้ประสานงานจัดเสวนาทางวิชาการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม จะได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้บริหารทัองถิ่น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมเสวนา และอยู่ระหว่างประสานเชิญ กกต.มาให้ความเห็นถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น การแบ่งเขตเลือกตั้ง กฎหมายและ ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และการใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งทัองถิ่น เป็นต้น โดยมีกำหนดการเสวนาในช่วงกลางเดือนก.ค.2563 ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ติดตามต่อไป