ผู้แทนUNชื่นชมการแก้ปัญหาโควิดระบาดของไทย

วันที่ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 12:07 น.
ผู้แทนUNชื่นชมการแก้ปัญหาโควิดระบาดของไทย
ผู้แทนสหประชาชาติเข้าพบประธานรัฐสภา พร้อมชื่นชมการแก้ไขปัญหาโควิดแพร่ระบาดของไทย

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ให้การต้อนรับนางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือเกี่ยวกับบทบาทของ UN ที่จะสามารถสนับสนุนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก พร้อมมอบหนังสือการ์ตูน Know Covid (รู้ทันโควิด) แก่ประธานรัฐสภาด้วย

นายชวน เปิดเผยว่า ได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โควิด ซึ่งผู้แทนของ UN แสดงความชื่นชมการแก้ไขปัญหาของไทย โดยตนเองได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจและประชาชน ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งต่อไป

พร้อมทั้งเล่าถึงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่มีความเข้มแข็งต่อเนื่องยาวนาน เพราะยึดแนวปรัชญาพระราชบิดา ยึดถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง แพทย์ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ว่าจะเรียนจากสถาบันใด บุคลากรทางการแพทย์ไทยจะยึดมั่นในความเข้าใจดูแลรับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้งคนไข้คนป่วย ซึ่งเป็นจุดแข็งของไทย ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ก็มีจิตอาสา

ทั้งนี้ ผู้แทนของ UN มีข้อแนะนำเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ ซึ่งมีบางเรื่องของไทยที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายดังกล่าว เช่นเรื่องความเมตตากรุณา