"สุดารัตน์"เล็งดึงศักยภาพชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 เวลา 15:47 น.
"สุดารัตน์"เล็งดึงศักยภาพชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น
"สุดารัตน์" พร้อมนักออกแบบชื่อดังลุยพัฒนาพื้นที่บางกอกน้อย เล็งดึงศักยภาพชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ คืนความมีชีวิตชีวากลับมา หลังต้องซบเซาหนัก เพราะปัญหาเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ และ นายดวงฤทธิ์ บุนนาค นักออกแบบชื่อดัง ลงพื้นที่ย่านวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เพื่อสำรวจวิถีชีวิตชุมชน ชีวิตของพี่น้องประชาชน ริมคลองบางกอกน้อย โดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพ และความพร้อมที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนได้ เมื่อได้รับการพัฒนา จะกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ ให้กับประชาชนชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า จากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยิ่งซ้ำเติมให้การท่องเที่ยว ในพื้นที่แห่งนี้ซบเซาลง จึงจำเป็นต้องพัฒนาพื้นที่ โดยเริ่มต้นจากการดึงคนเข้าสู่ชุมชน สร้างความสนใจให้เกิดขึ้น พร้อมกับการพัฒนาในแง่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะเข้ามาเป็นกลไกเสริมสร้างพัฒนาพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ชุมชนบ้านบุเขตบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ จะนำไปสู่การพัฒนาได้ เช่นตลาดไร้คาน วัดสุวรรณารามฯ หรือ โรงงานขันหิน รวมถึงโรงรถจักรธนบุรี ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ขณะเดียวกันเชื่อว่า การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและเกิดความคุ้มค่า จะได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้พื้นที่กลับมีชีวิตชีวา ฟื้นตัวจากความซบเซาทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ จากคำแนะนำโดยนายดวงฤทธิ์ เชื่อว่า ตลาดไร้คานจะเป็นสถานที่ ที่มีศักยภาพเป็นจุดดึงดูดความสนใจ ขณะเดียวกัน จำเป็นต้องตกแต่งชุมชนโดยรอบ สร้างความสนใจ แม้แต่อาคารเก่าโดยรอบพื้นที่ก็ต้องนำมาตกแต่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วย เมื่อชุมชนได้รับการพัฒนา เกิดการสร้างงานเชื่อว่า จะกลายเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ครอบครัวของชาวบางกอกน้อยยังอยู่ในพื้นที่มากขึ้น ลูกหลานชาวบางกอกน้อยไม่แยกตัวออกไปทำมาหากิน