กระทรวงต่างประเทศแจง"กัมพูชา"ยังไม่มีเบาะแส"วันเฉลิม"

วันที่ 13 มิ.ย. 2563 เวลา 16:29 น.
กระทรวงต่างประเทศแจง"กัมพูชา"ยังไม่มีเบาะแส"วันเฉลิม"
โฆษกฯกต.แจงทางกัมพูชาแจ้งไม่มีข้อมูลและเบาะแสของการหายตัวไปของ"วันเฉลิม"แต่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบหาข้อเท็จจริง

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานข่าวการหายตัวไปของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา ว่า ภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เพื่อขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งขอรับข้อมูลที่จะช่วยในการหาตัวนายวันเฉลิมต่อไปนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ แจ้งว่า นายวันเฉลิมฯ ได้เดินทางเข้า-ออกกัมพูชาหลายครั้ง ในช่วงปี 2557-2558 และได้ขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ซึ่งมีระยะเวลาพำนักชั่วคราวในกัมพูชาได้ถึง 31 ธ.ค. 2560 หลังจากนั้น นายวันเฉลิมไม่ได้ขอต่ออายุวีซ่าอีก นอกจากนี้ ทางการกัมพูชาไม่มีข้อมูลและเบาะแสของการหายตัวไปของนายวันเฉลิม

อย่างไรก็ตามในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชากำลังสืบหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ จะได้ติดตามความคืบหน้าและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการกัมพูชาในกรณีดังกล่าวต่อไป