"ปชป."จี้ครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้ช่วยชาวสวนยาง ระยะที่ 2

วันที่ 07 มิ.ย. 2563 เวลา 12:17 น.
"ปชป."จี้ครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้ช่วยชาวสวนยาง ระยะที่ 2
"เทพไท เสนพงศ์ "โพสต์จี้รัฐบาลนำมติของ กนย.ให้ครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ facebook live จากสภากาแฟศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย บ้านสำนักขัน อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยกล่าวว่า กรณีที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ( กนย. ) ได้มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2 ตามนโนบายของพรรคประชาธิปัตย์ ให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ในกรอบงบประมาณ 30,000 ล้านบาท ประกันรายได้จากยาง 3 ชนิด โดยกำหนดราคายางแผ่น ก.ก.ละ 60 บาท น้ำยางสด ก.กฦละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย ก.ก.ละ 46 บาท เศษยางหรือขี้ยาง ก.ก.ละ 23 บาท มีระยะเวลาการประกันรายได้ 5 เดือน จำนวนพื้นที่รายละไม่เกิน 25 ไร่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 จำนวนประมาณ1.8 ล้านคน ในพื้นที่เปิดกรีด 18 ล้านไร่ เงินชดเชยส่วนต่างจะจ่ายเป็น 5 งวด หรือจ่ายเดือนละ1ครั้ง จะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของสวนยาง 60% และคนกรีดยาง 40%โดยตรงนั้น สร้างความพึงพอใจให้พี่น้องเกษตรชาวสวนยางพาราได้ระดับหนึ่ง และถือว่าเป็นการช่วยเหลือชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราในเบื้องต้น หลังจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล สิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่2 จะเริ่มต่อในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 จึงอยากให้รัฐบาลได้นำมติ กนย.เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ระยะที่ 2 เป็นมติ ครม.โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้มีความสบายใจ และความมั่นใจว่า ชาวสวนยางพาราทุกคนจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลอย่างแน่นอน

บทความแนะนำ