"เทพไท"ชงเพิ่มเงินเดือนอสม.1,500บาทตอบแทนด่านหน้าสู้โควิด

วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 08:21 น.
"เทพไท"ชงเพิ่มเงินเดือนอสม.1,500บาทตอบแทนด่านหน้าสู้โควิด
ส.ส.ประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐบาลเพิ่มเงินเดือนอสม.เป็น1,500 บาท ตอบแทนด่านแรกสู้โควิด-19สำเร็จพร้อมเสนอให้มีแพทย์ประจำอย่างรพ.สต.อย่างน้อย1คน

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสเฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ว่า ถ้าดูสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากรายงานของ ศบค.จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่ำสิบ หรือจำนวนเลขตัวเดียวเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน นับตั้งแต่วันที่27เมษายน เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างจังหวัด มีผู้ติดเชื้อลดลง จนในหลายจังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อเลยมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว

จากผลของการติดเชื้อลดลงในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น ต้องยอมรับว่า นอกจากการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในต่างจังหวัด ที่มีความตื่นตัว ตื่นรู้ รู้จักวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ยังมีองค์กรสำคัญที่เป็นด่านแรกในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชนบท คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เสียสละ มีความเข้มแข็ง และเอาจริงเอาจัง ทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล กักตัวกลุ่มเสี่ยง และการคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่การตั้งด่านคัดกรองภายในชุมชนหรือหมู่บ้าน การตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานศพ,ตลาดนัด หรือกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชนบท

ทั้งนี้นับว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ นอกเหนือจากกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนกลางแล้ว กลุ่ม อสม. และเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.ในชนบทนั้น รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ ส่งเสริมการทำงาน สร้างขวัญกำลังใจด้วยการเพิ่มค่าตอบแทน ต่อยอดจากสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ริเริ่มให้มีค่าตอบแทน อสม.คนละ 600 บาทต่อเดือน จนถึงปัจจุบันมีค่าตอบแทนเดือนละ 1000 บาทเท่านั้น

จึงขอเสนอต่อรัฐบาลว่า หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว รัฐบาลควรจะปูมบำเหน็จ หรือปรับค่าตอบแทนให้กับ อสม.เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 1500 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และไม่เป็นภาระด้านงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการปรับปรุง หรือยกระดับระบบการสาธารณสุขในชนบทให้มีคุณภาพสูงขึ้น จึงขอเสนอให้รัฐบาลปรับปรุง รพ.สต.ให้เป็นโรงพยาบาลขั้นปฐมภูมิอย่างเต็มรูปแบบ โดยจัดให้มีนายแพทย์ประจำ รพ.สต.จำนวน1คนเป็นอย่างน้อย และกำหนดค่าตอบแทนให้ อสม.คนละ 1500 บาทต่อเดือนให้เร็วที่สุด