กลาโหมประสานคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่คุมเข้มโควิดใน3จว.ชายแดนใต้

วันที่ 03 พ.ค. 2563 เวลา 20:22 น.
กลาโหมประสานคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่คุมเข้มโควิดใน3จว.ชายแดนใต้
รมช.กลาโหมย้ำให้ กอ.รมน.ภาค4 คณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ป้องกันการระบาดของโควิดอย่างเข้มข้น

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) เปิดเผยว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โควิด - 19 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมการรับคนไทยเกือบ 300 คน ที่เดินทางกลับจากรัสเซีย สเปนและสิงคโปร์ในวันนี้ โดยต้องผ่านระบบคัดกรองและเข้าพักในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐที่กำหนด

ทั้งนี้ พล.อ.ชัยชาญ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับทราบรายงานการเดินทางของคนไทยกลับจากมาเลเซีย หลังจากเปิดพรมแดน ตั้งแต่ 18 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 รวมจำนวน 5,743 คน โดยเป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติถึง 1,786 ราย ซึ่งกำลังป้องกันชายแดนได้เข้าควบคุมและบังคับใช้กฎหมายด้วยหลักมนุษยธรรม โดยดำเนินการคัดกรองและประสานส่งต่อนำพาคนไทยทั้งหมด เดินทางกลับภูมิลำเนาเข้าพื้นที่กักควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด (Local Quarantine) สำหรับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทางทะเล ยังไม่พบในภาพรวม

พร้อมย้ำขอให้กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ประสานทำงานร่วมกับสภาสันติสุขตำบลและคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ ช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ถึงมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้เป็นไปตามประกาศจุฬาราชมนตรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและความปลอดภัยของทุกคนในภาพรวม