พท.อัดรัฐบาลแก้แล้งไม่มีประสิทธิภาพส่อทุจริต

วันที่ 11 เม.ย. 2563 เวลา 15:40 น.
พท.อัดรัฐบาลแก้แล้งไม่มีประสิทธิภาพส่อทุจริต
"สุทิน"กระทุ้งรัฐบาลเร่งแก้ภัยแล้งควบคู่โควิดอัดจัดงบประมาณไม่สอดคล้องยุทธศาสตร์เกิดความล่าช้าแถมส่อมีการทุจริตอีก

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน ในฐานะคณะทำงานติดตามปัญหาภัยแล้งและไฟป่า พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่พรรคเพื่อไทยได้ตั้งคณะทำงานติดตามปัญหาภัยแล้งและไฟป่า พบว่าขณะนี้ คนไทย นอกจากเผชิญปัญหาโควิตแล้ว ปัญหาใหญ่ที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามคือ ภัยแล้ง แม้ขณะนี้แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างในหลายภาค แต่สำหรับภาคอีสานและภาคเหนือนั้นสภาพทั่วไปแล้ว โดยเฉพาะในชนบทและชุมชนเมืองยังขาดน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เพราะแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาไม่มีน้ำ

ทั้งนี้ยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้วถือว่าวิกฤตหนัก ที่เป็นเช่นนี้เพราะสายน้ำใหญ่ๆ อาทิ โขง ชี มูล ตลอดจนลำน้ำสาขาทั้งหลายน้ำน้อยผิดปกติ ห้วย หนอง คลอง บึง ส่วนใหญ่ยังแห้งขอด เขื่อนหลักๆเช่น เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ ลำปาว ฯลฯ ซึ่งวิกฤต มา 2 ปีแล้วยังไม่สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่ชลประทานได้ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถเพราะปลูกได้ โดยเฉพาะนาปรัง

นายสุทิน กล่าวว่า คณะทำงานฯ ได้ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลพบว่า ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก การจัดงบประมาณทั้งปี 62 ปี 63 จำนวนน้อยไม่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ล่าช้าและส่อว่าจะมีการทุจริต ยกตัวอย่าง ขณะนี้เดือนเมษายนซึ่งร้อนและแล้งทึ่สุด การขุดลอก ห้วย หนอง คลองบึง เพื่อส่งน้ำสู่พื้นทึ่แห้งแล้งและรองรับน้ำฝนใหม่ที่จะมาแทบไม่มีการดำเนินการเลย เข้าใจว่าจะไปขุดลอกได้อีก 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นฤดูฝนแล้ว ซึ่งนอกจากไม่ตอบโจทย์แล้วยังจะเปิดช่องมีการทุริตกันง่าย เพราะการขุดดินในน้ำจะตรวจสอบยาก

" นี่คือการบริหารจัดการงปประมาณที่ไร้กระสิทธิภาพ การขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งน่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี แต่ขณะนี้นอกจากทำได้น้อยมาก ยังมีการตั้งราคาเกินตลาด300-400% ส่วนฝนหลวงที่พึ่งยามยากของเกษตรกร ถูกลดความสำคัญลงโดยตัดงบลงเป็นจำนวนมาก จึงยังไม่เห็นว่ามีการทำฝนหลวงเลยทั้งๆที่บางครั้งปัจจัยทางวิทยาศาสตร์เอื้อให้ทำได้"นายสุทิน กล่าว

นอกจากนี้อีกเรื่องคือการแก้ปัญหาปลายเหตุ ได้แก่การเยียวยาเกษตรกรด้วยเงินชดเชยภัยแล้ง น้ำท่วม ก็พบว่าเงินยังไม่ถึงมือเกษตรกรเลย จึงฝากให้รัฐบาลแบ่งสมอง แบ่งเวลา แบ่งทรัพยากร เพื่อทุ่มเทให้กับการแก้ปัญหาภัยแล้ง ควบคู่ไปกับปัญหาโควิตด้วย เพราะวิกฤติโควิตจะผ่านไปเมื่อไรไม่มีใครตอบได้ แต่ปัญหาเศรษกิจซึ่งเกิดจากโควิตได้เกิดขึ้นแล้ว ยิ่งซ้ำเติมด้วยภัยแล้งเข้าไปอีก พวกเราจะเผชิญวิบากกรรมแน่