"เทพไท"ขอบคุณ"บิ๊กตู่"ยกเว้นเคอร์ฟิวให้ชาว"สวนยาง-ประมง"ประกอบอาชีพได้

วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 19:23 น.
"เทพไท"ขอบคุณ"บิ๊กตู่"ยกเว้นเคอร์ฟิวให้ชาว"สวนยาง-ประมง"ประกอบอาชีพได้
ส.ส.ประชาธิปัตย์ขอบคุณนายกฯรับฟังข้อท้วงติงคลายกฎเคอร์ฟิวให้"ชาวประมง-สวนยาง"ประกอบอาชีพได้แม้จะต้องไปขออนุญาติกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก่อนเข้าไปกรีดยาง

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แทน ชาวสวนยางพารา และชาวประมง กับการที่รัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 เพื่อแก้ไขประกาศฉบับที่2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนดฉบับที่3 ข้อ1(6)ที่ระบุว่า “การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษได้แก่ ผู้เข้าออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผลัดเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติ ของทางราชการ เอกชน โรงงาน หรือการดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบอาชีพการประมง การกรีดยาง และการตรวจรักษาสัตว์”

ทั้งนี้เป็นไปตามที่ตนเองได้มีข้อท้วงติง และเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ แก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นเกี่ยวกับอาชีพการกรีดยางของพี่น้องชาวสวนยางพารา ที่ต้องประกอบอาชีพในเวลากลางคืน

อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาชี้แจงและอนุโลมให้ คนกรีดยาง สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ แต่ต้องไปขออนุญาต ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก่อนเข้าไปกรีดยางในสวนยางพารา ซึ่งก่อให้เกิดความลักลั่น และไม่สะดวกต่อการประกอบอาชีพการกรีดยางที่ต้องทำเป็นประจำทุกคืน แต่เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับฟังความเห็นข้อเรียกร้อง ข้อท้วงติง ที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยได้แก้ไขเป็นการออกประกาศข้อกำหนดฉบับที่3 ยกเลิกข้อกำหนดฉบับที่2 ซึ่งทำให้มีข้อยกเว้นเพิ่มเติม ครอบคลุมกิจการ และอาชีพของประชาชนกว้างขวางมากขึ้น จึงขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เข้าใจในความเดือดร้อนของประชาชน และเชื่อว่าจากประกาศฉบับที่3นี้ จะทำให้การประกอบอาชีพในช่วงเวลาเคอร์ฟิวของประชาชน มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น