"กรณ์"พรรคกล้ารวย 1,062 ล้าน

วันที่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 16:37 น.
"กรณ์"พรรคกล้ารวย 1,062 ล้าน
ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 2 อดีตส.ส.ปชป.หลังพ้นตำแหน่ง “กรณ์” รวย 1,062 ล้าน มีบ้านในลอนดอน 140 ล. ส่วน“จักพันธ์”เป็น ส.ส.7 วันมีฟาร์มไก่ชน-ขายไข่ รวยไม่เบามีทรัพย์สินรวม 147 ล้าน

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 2 ราย 3 บัญชี ได้แก่ นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เนื่องจากลาออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ และ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 22 มกราคม และพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 28มกราคม 2563

ทั้งนี้ นายกรณ์ แจ้งว่า มีรายได้รวม 8,451,246 บาท เป็นรายได้จากเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม รวมทั้งรายได้จากกองทุน 5,279,906 บาท และรายได้ของคู่สมรส 3,171,340 บาท ส่วนรายจ่าย รวม 14,560,000 บาท โดยมีทรัพย์สินทั้งหมด 1,062,879,060 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของ นายกรณ์ 647,865,893 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 25,392,462 บาท เงินลงทุน 202,121,373 บาท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทเกษตรเข้มแข็ง และสมาคมฟินเทคประเทศไทย รวม 2,472,000 บาท

ขณะที่ดิน มูลค่า 168,180,000 บาท รวม 13 โฉนด ในพื้นที่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ 4โฉนด ปากช่อง นครราชสีมา 2 โฉนด แม่จัน เชียงราย 5 โฉนด ชะอำ เพชรบุรี 1 โฉนด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1 โฉนด

สำหรับโรงเรือนละสิ่งปลูกสร้าง 197,000,000 บาท ประกอบด้วยบ้าน 5 หลัง โดยเป็นบ้านในกรุงเทพฯ 2 หลัง บ้านต่างจังหวัด 2หลัง และบ้านในย่านคาโตแกนสแควร์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มูลค่า 140 ล้านบาท อีก 1 หลัง ส่วนยานพาหนะ 10,100,000 บาท ประกอบด้วยเบนซ์ 2คัน บีเอ็มดับเบิลยู 1 คัน โฟล์ค 1 คัน และรถกระบะโตโยต้า 1 คัน สิทธิและสัมปทาน 64,472,507 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประกันชีวิต ทรัพย์สินอื่น5,127,580 บาท ประกอบด้วย นาฬิกา11 รายการ ทองคำ 1 รายการ

ด้านทรัพย์สินคู่สมรสของ นายกรณ์ มี 388,013,166 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เงินฝาก บ้าน 6 หลังส่วนใหญ่ในพื้นที่ กทม. ที่ดินรวม 13 โฉนด ในพื้นที่ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ แก่งคอย สระบุรี และจอมทอง เชียงใหม่ ที่น่าสนใจคือทรัพย์สินอื่นมูลค่าถึง 56,735,000 บาท เช่น เฟอร์นิเจอร์ 10 รายการ ภาพ 8 รายการ นาฬิกา 16 รายการ กระเป๋า 8 รายการ เครื่องประดับ (สร้อย แหวน ต่างหู กำไล) รวม 24 รายการ ส่วนหนี้สินรวม6,526,198 บาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินของคู่สมรส รวมแล้วนายกรณ์และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน1,056,352,861 บาท

ขณะที่นายจักพันธ์ แจ้งสถานะหย่า ประวัติการทำงานเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,100,000 บาท โดยเป็นรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ 600,000 บาท รายได้จากการขายไข่ 500,000 บาท ส่วนรายจ่ายรวม 860,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่ 500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 147,133,838 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 215,580 บาท เงินลงทุน ระบุว่าไก่ชนประมาณ 500 ตัว พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง มูลค่า 500,000บาท ที่ดิน 75,780,258 บาท รวม 41รายการ แบ่งเป็นโฉนดรวม 23 รายการ น.ส.3 ก.รวม 17 รายการ และ ส.ป.ก.4-01 ข. อีก 1 รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นที่ดินในพื้นที่ อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ขณะที่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง42,750,000 บาท รวม 11 รายการ โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยานพาหนะ22,950,000 บาท โดยระบุว่าเป็นรถโดยสารประจำทางกว่า 26 รายการ มูลค่ารวมกันกว่า 20 ล้านบาท ขณะที่ทรัพย์สินอื่น 438,000 บาท ประกอบด้วยปืนทั้งหมด 8 รายการ ส่วนหนี้สินที่เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 18,405,785 บาท รวมแล้วนายจักพันธ์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน128,728,052 บาท