กมธ. ICT วุฒิสภา เดินหน้าฝ่าโควิด เสนอ กสทช.ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับเปิดเทอม

วันที่ 08 เม.ย. 2563 เวลา 08:52 น.
กมธ. ICT วุฒิสภา เดินหน้าฝ่าโควิด เสนอ กสทช.ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับเปิดเทอม
คณะกรรมาธิการ ICT วุฒิสภา เสนอ กสทช.ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต รองรับสถานศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์จนกว่าจะเปิดเทอม จี้รัฐใช้มาตรการเข้มผู้เผยแพร่เฟคนิวส์ทำลายสังคม ก่อนปัญหาบานปลายจนยากควบคุม

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภา ผ่านระบบอิเลกโทรนิคส์ เพื่อศึกษาและติดตามวาระการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐตามปกติ ถึงแม้เป็นภาวะวิกฤตที่ส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อชาติ ตามนโยบายของรัฐ

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้หารือถึงแนวทางช่วยเหลือสังคมในช่วงภาวะวิกฤตที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับการขยายเวลาการเปิดเทอมออกไป

การประชุมดังกล่าว ได้เสนอให้ กสทช.ดำเนินการเพิ่มระบบสัญญาณเครือข่ายต่างๆให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเรียนการสอนในช่วงนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการฟรี หรือการเก็บค่าบริการในอัตราที่ถูกลง แต่คุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตต้องแรง

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการภาคเอกชน ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ใช้บริการอินเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรและมีความเร็วสูง สำหรับทั้งผู้ที่ต้องเรียนออนไลน์หรือ Work From Home อีกทั้งยังเห็นว่า ควรยืดระยะเวลาหรือยกเว้นการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการบางรายจะคงค้างค่าชำระบริการ รวมไปถึงการลดราคาค่าแพคเกจลงในอัตราที่เหมาะสม เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในช่วงภาวะวิกฤตของชาติ

?นอกจากนี้ พลเอก อนันตพร ยังได้เน้นย้ำ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการใช้มาตรการเข้มงวด เกี่ยวกับการแพร่กระจายของ Fake News ในระยะนี้ที่ถือว่าเป็นปัญหาของชาติอย่างยิ่ง แม้ว่าในขณะนี้จะมีการออกพระราชกำหนดฉุกเฉิน แต่ก็ดูเหมือนว่ายังมีกลุ่มคนหรือบุคคล ที่ไม่เกรงกลัวหรือไม่ให้ความสำคัญ ฉะนั้นจะต้องมีการเร่งจัดการแก้ไขอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่มีการลอกเลียนแบบ