กกต.ชี้ช่องพรรคการเมืองแจ้งนายทะเบียนฯจัดประชุมใหญ่ไม่ได้ติดโควิด

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 19:55 น.
กกต.ชี้ช่องพรรคการเมืองแจ้งนายทะเบียนฯจัดประชุมใหญ่ไม่ได้ติดโควิด
กกต.ยันไม่มีอำนาจสั่งเลื่อน-ขยาย การจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองแนะให้แจ้งนายทะเบียนฯอ้างเหตุติดประกาศ สธ.-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด-19

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กกต. เพื่อพิจารณากรณีที่พรรคการเมืองได้มีหนังสือสอบถามเกี่ยวกับการเลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง เพื่อรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ.2562ตามมาตรา 43 และอนุมัติงบการเงินของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 61 ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ภายในเดือนเม.ย.เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ หลังการประชุมทางสำนักงานกกต.ได้ทำเอกสารเผยแพร่ข่าว โดยระบุว่า กกต.ได้พิจารณาหนังสือสอบถามดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจกกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้

สำหรับกรณีที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของครม.ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งนี้ สำนักงานกกต.จะได้มีหนังสือตอบข้อสอบถามพรรคการเมืองข้างต้น และแจ้งให้ทุกพรรคการเมืองทราบเป็นการทั่วไปต่อไป