กต.แจงแผนจำกัดคนไทยเข้าประเทศ 200 คนเพื่อบริหารจัดการเป็นระบบ

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 11:00 น.
กต.แจงแผนจำกัดคนไทยเข้าประเทศ 200 คนเพื่อบริหารจัดการเป็นระบบ
โฆษกกระทรวงต่างประเทศ ชี้่แจง ข่าวจำกัดคนไทยเข้าประเทศวันละไม่เกิน 200 คน ระบุเป็นผลหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวระบุว่ามีคำสั่งขยายเวลาห้ามเครื่องบินเข้าประเทศขยายไปถึงวันที่ 18 เม.ย. 2563 สืบเนื่องจากต้องการจัดระบบการเดินทางเข้าประเทศให้ชัดเจน หลังจากกระทรวงการต่างประเทศจำกัดจำนวนคนเดินทางเข้าประเทศวันละไม่เกิน 200 คน ว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เป็นผู้กำหนดจำนวนคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศวันละไม่เกิน 200 คน แต่เป็นผลมาจากการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้ามาประเทศอย่างเป็นระบบและมีการเตรียมการที่เหมาะสม โดยเฉพาะมาตรการกักตัว 14 วันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด เพื่อประโยชน์ในการดูแลคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาประเทศ

ทั้งนี้ หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ และจะได้ประสานงานเพื่อให้สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ให้ข้อมูล คำแนะนำและความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างเหมาะสมแก่คนไทยในต่างประเทศต่อไป ซึ่งการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการ การเดินทางเข้าประเทศจะบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ภาพ อสมท.