โฆษกรัฐบาลเผยจีนส่งเครื่องมือเวชภัณฑ์สู้โควิดชุดแรกให้ไทย

วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 13:23 น.
โฆษกรัฐบาลเผยจีนส่งเครื่องมือเวชภัณฑ์สู้โควิดชุดแรกให้ไทย
โฆษกรัฐบาลเผย ทางการจีนส่งเครื่องมือเวชภัณฑ์ต่อสู้กับโควิด-19ชุดแรกให้ไทย พร้อมยินดีกระชับความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาด

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า หลู่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ส่งสารถึงรัฐบาลไทย มีความว่า

ปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศจีนและประเทศไทยกำลังต่อสู้กับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความเคารพอย่างสูงและส่งกำลังใจ แด่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และประชาชนชาวไทยที่องอาจกล้าหาญ เชื่อว่าโดยการชี้นำอันแข็งแกร่งของ ฯพณฯ คนไทยทั่วประเทศย่อมจะผนึกกำลังในการต่อสู้กับโควิด-19 ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้

เมื่อไม่นานมานี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวในการประชุม G20 เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 ว่าโรคติดต่อที่รุนแรงเป็นศัตรูของมนุษยชาติทั้งปวง ฝ่ายจีนรณรงค์ให้ยึดถือทฤษฎีประชาคมโลกที่มีชะตากรรมร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น ร่วมแรงร่วมใจรับมือด้วยกันเพื่อได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับโรคติดต่อที่รุนแรงครั้งนี้

เพื่อนแท้ปรากฏตัวในยามยาก หลังจากที่ประเทศจีนได้เกิดการระบาดของโควิด 19 พระบรมวงศานุวงศ์ไทยทรงพระราชทานความช่วยเหลือรัฐบาลและทุกๆวงการในสังคมไทยต่างก็ส่งกำลังใจและยื่นมือช่วยจีนในโอกาสแรกทำให้พวกเรามีความประทับใจอย่างยิ่งที่มีอาจลืมได้ในชีวิต ปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังบานปลาย

ฝ่ายจีนให้ความสำคัญอย่างสูงต่อความต้องการอย่างเร่งด่วนของฝ่ายไทยในการจัดหาเครื่องมือเวชภัณฑ์รัฐบาลจีนได้ส่งมอบเครื่องมือเวชภัณฑ์ในการต่อสู้กับโควิด-19 ชุดแรกให้กับรัฐบาลไทยแล้วสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยก็ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้หน่วยงานรัฐของไทยหลายหน่วยงาน องค์กรสาธารณกุศล สมาคมมิตรภาพ กลุ่มอารีบาบาและบริษัทจีน ต่างได้ส่งหรือกำลังจะส่งมอบเครื่องเวชภัณฑ์ให้ไทย เชื่อว่าเครื่องเวชภัณฑ์ดังกล่าว ที่เปี่ยมด้วยมิตรไมตรีจิตที่ประชาชนจีนมีต่อประชาชนไทยจะเป็นประโยชน์ในการช่วยต่อสู้กับโควิด-19 ที่ประเทศไทย

เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างจีนไทยในการต่อสู้กับโควิด-19 ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเพิ่มบทบาทของรัฐในการควบคุมและบริหารรัฐบาลจีนได้มอบหมายบริษัท China Sinopharm International Corporation เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายไทยยินดีที่จะประสานต่อกับองค์กรที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลไทยและดำเนินความร่วมมือในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลซึ่งจะส่งเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆที่ฝ่ายไทยต้องการไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19

ในสถานการณ์พิเศษที่โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนี้ รัฐบาลจีนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการต่อสู้ด้วยกันเพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยและผาสุกสองพี่น้องประชาชน

ในการนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยยินดีที่จะอำนวยความสะดวกและช่วยประสานในเรื่องที่จำเป็นทุกประการ ขอขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนต่อความร่วมมือจีน-ไทยในการต่อสู้กับโควิด-19 ข้าพเจ้าใคร่ขอแสดงความนับถืออย่างสูงส่งต่อ ฯพณฯประเทศไทยสู้ๆ ประชาชนจีนขอยืนเคียงข้างประชาชนไทยตลอดไป