"ปชป."แนะนายกฯจี้หน่วยงานลดงบปี63 นำเงินมาแก้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 09:00 น.
"ปชป."แนะนายกฯจี้หน่วยงานลดงบปี63 นำเงินมาแก้วิกฤตโควิด-19
"องอาจ" แนะนายกฯ จี้หน่วยงานรัฐปรับลดงบประมาณ เพื่อนำเงินมาแก้วิกฤตโควิด-19 รวมทั้งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการปรับลดงบประมาณปี 2563 เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายสู้กับโควิด-19 ว่าการปรับลดงบประมาณของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้มีเงินมาใช้จ่ายอย่างเพียงพอตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เพื่อให้การปรับลดงบประมาณบรรลุเป้าหมายจึงฝากข้อสังเกตให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการปรับลดงบประมาณของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน

2. ปรับลดงบประมาณที่ยังไม่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน รวมถึงงบประมาณที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองบที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายให้ระงับไว้ก่อน

3. ให้ตรวจสอบว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศให้หน่วยงานต่าง ๆ ปรับลดงบประมาณตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานใดที่เร่งทำสัญญาใช้เงินไปแล้วบ้าง ถ้ามีหน่วยงานใดเร่งทำไปก่อนหน้านี้ ให้นำกลับมาพิจารณาใหม่

4. ยกเลิกโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องทำในเวลานี้ออกไปก่อน

การปรับลดงบประมาณปี 2563 ที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะนี้ได้มากเท่าไรก็จะช่วยทำให้เราใช้เงินกู้น้อยลงและทำให้มีเงินเพียงพอใช้จ่ายตามมาตรการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งมีเงินนำไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงขอฝากนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย