เลขาปปช.ติดโควิดกักตัว"กรรมการ-เจ้าหน้าที่"ครึ่งร้อย

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 17:47 น.
เลขาปปช.ติดโควิดกักตัว"กรรมการ-เจ้าหน้าที่"ครึ่งร้อย
ปปช.ป่วนเจ้าหน้าที่ผวา หลัง"วรวิทย์"เลขาฯ ติดโควิด ต้องกักตัว"กรรมการป.ป.ช.-เจ้าหน้าที่"ร่วมครึ่งร้อย

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2563 ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้ออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชนว่าผู้บริหารระดับสูงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สั่งให้งดการประชุมระหว่างวันที่ 7 – 25 เมษายน 2563 นั้น นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอชี้แจงว่า ผู้บริหารระดับสูงที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ยังรอผลการยืนยันจากห้องตรวจปฏิบัติการอีกครั้ง

??อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. แต่ในขณะเดียวกันยังคงสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

?กลุ่มที่ 1 กลุ่มเฝ้าระวังใกล้ชิด ให้กักตัวเพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน โดยในเบื้องต้น จะกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ณ อาคารสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ส่วน กลุ่มที่ 2 กลุ่มเฝ้าระวัง ให้กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตั้งแต่วันที่ 3 – 12 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 10 วัน โดยหากไม่มีอาการให้กลับมาปฏิบัติราชการในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 

ทั้งนี้มีรายงานว่า ผู้บริหารระดับสูงที่ติดเชื้อโควิดเบื้องต้น คือ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการป.ป.ช. โดย มีอาการไม่สบาย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม จึงเดินทางไปตรวจที่ รพ.บำราศนราดรู เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา จากผลแลปที่ 1 พบเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เบาบางมาก จึงต้องรอผลแลปที่ 2 ยืนยัน ในช่วงเย็นวันนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 มี.ค.นายวรวิทย์ ได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการป.ป.ช.ทั้งวัน โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช.ร่วมประชุมด้วย ซึ่งในขณะนี้ คณะกรรมการป.ป.ช. ทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ที่ร่วมประชุมด้วย ประมาณ 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่1 จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มที่ 2 คือเจ้าหน้าที่ของป.ป.ช.ที่ร่วมประชุมกับ นายวรวิทย์ ในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่ นายวรวิทย์ จะป่วย มีผู้อยู่ในข่ายต้องกักตัวประมาณ 50 คน

ขณะที่ พล.ต.อ.วัชรพล ได้มีคำสั่งให้สำนักการประชุม สำนักงานป.ป.ช. ออกหนังสือเวียน เรื่องให้งดการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 เม.ย.ถึงวันพุธที่ 25 เม.ย. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น