"วิษณุ"แจง "คนทำงานเป็นกะ" - "ส่งของ" ได้รับการยกเว้นช่วงประกาศเคอร์ฟิว

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 17:48 น.
"วิษณุ"แจง "คนทำงานเป็นกะ" - "ส่งของ" ได้รับการยกเว้นช่วงประกาศเคอร์ฟิว
รองนายกฯแจงรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว มีข้อยกเว้นให้ผู้ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานสามารถเดินทางได้ แต่ต้องมีใบรับรองเพื่อยืนยันเวลาเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากการประกาศเคอร์ฟิวแล้ว จะมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเคอร์ฟิว เช่น พนักงานส่งของ พนักงานขนส่งหนังสือพิมพ์ ถ้าเป็นรถขนส่งหนังสือพิมพ์จะต้องมีใบรับรองจากบรรณาธิการระบุว่า ชื่ออะไร หน่วยงานไหน ทำหน้าที่อะไร กรอบเวลาการทำงานว่า ทำวันไหนถึงวันไหน และข้อมูลต้องตรงกับบัตรประชาชนที่เขาถือ

นอกจากนี้ ยังยกเว้นผู้ที่ทำงานเป็นกะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน ข้าราชการ พนักงานโรงงาน แต่จะต้องมีใบรับรองจากบริษัทถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่ห้ามออกจากเคหสถาน และขอแนะนำให้ทำสำเนาไว้มากกว่า 1 ชุด เผื่อเจอเจ้าหน้าที่ขอยึดใบรับรองนั้นไว้ จะได้เหลือใบรับรองไว้ใช้แสดงตนต่อไร

อย่างไรก็ตาม เราเห็นถึงความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เลยมีการยกเว้นตามที่กล่าวมา แต่สำหรับคนที่ไม่มีความจำเป็นจะถือว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดและจะมีโทษ

บทความแนะนำ