ผบ.ทบ.ย้ำ มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 12:37 น.
ผบ.ทบ.ย้ำ มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ผบ.ทบ.กำชับทุกหน่วยดูแลความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เดินหน้าต่อ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ย้ำมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เข้ม ปิดประตูค่าย 3 ทุ่ม ห้ามเข้า-ออก

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยที่ประชุมรับทราบรายงานผลภาพรวมปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนลดเชื้อโรคป้องกันไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่กทม.และจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง พื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น รวมถึงสถานที่ตามการร้องขอ โดยในส่วนพื้นที่ของกทม.ดำเนินการได้ถึง 2,331,616 ตารางเมตร สามารถลดการสะสมของเชื้อโรคและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง

“ขณะนี้ประชาชนมีความมั่นใจและเห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาดพื้นที่ของตน ประกอบกับภาคส่วนต่าง ๆ มีขีดความสามารถในการชำระล้างฆ่าเชื้อ ในช่วงต่อจากนี้ไปกองทัพบกจะนำชุดปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนกลับดำเนินการพื้นที่ภายในค่ายและชุมชนทหารทั้งในกทม.และต่างจังหวัด หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นจะขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนจากกองทัพบก สามารถติดต่อผ่านหน่วยทหารในแต่ละพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันรักษาและดูแลพื้นที่ของตนเอง เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและเสริมสร้างให้เกิดสุขอนามัยที่ดี” รองโฆษกกองทัพบก กล่าว

รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้หน่วยทหารดำรงความต่อเนื่องในมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)และมาตรการลดการสัมผัสเชื้อโรคในทุกกิจกรรม พร้อมให้คำแนะนำผู้บังคับหน่วยศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในทุก ๆ มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ พฤติกรรมการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันของสังคม ให้เตรียมการรองรับโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการหน่วย การเสียสละเพื่อประชาชน ให้ใช้ช่วงเวลาจากนี้ไปพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส

“สำหรับมาตรการให้กำลังพลกลับที่พักอาศัยก่อนเวลา 21.00 น.สนับสนุนนโยบายอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ผู้บัญชาการทหารบกกำชับให้ดำรงความเข้มงวดและให้เพิ่มเติมการจัดตั้งจุดตรวจการผ่านเข้าออกในที่พักอาศัยของทางราชการห้วงเวลา 20.00-22.00 น. พร้อมจัดชุดสายตรวจกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวทางข้างต้น นอกจากนี้ให้จัดทำคู่มือคำแนะนำสำหรับหน่วยทหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการซักถามและการสอบสวนโรคที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้กับทีมแพทย์ได้อย่างถูกต้อง” พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยบางพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ล่าสุดที่จังหวัดภูเก็ต จึงมอบหมายพล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ประสานการสนับสนุนกับทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยดูแลให้มาตรการป้องกันต่าง ๆ ของภาครัฐขับเคลื่อนภายใต้ความร่วมมือของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้การติดเชื้อขยายวงกว้างออกไปอีก