รัฐบาลเตรียมออกมาตรการเร่งด่วนระยะ3-4 ช่วยประชาชนเจอพิษโควิด

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 12:33 น.
รัฐบาลเตรียมออกมาตรการเร่งด่วนระยะ3-4 ช่วยประชาชนเจอพิษโควิด
โฆษกรัฐบาลเผย ประชุม ครม.นัดพิเศษ พิจารณามาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชน ระยะ 3 -4ให้ครอบคลุม ย้ำนายกฯประเมินการใช้ พรก.ฉุกเฉิน ทุกวัน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าการประชุม ครม.นัดพิเศษในวันที่ 3 เม.ย. เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะพิจารณาเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชน และมาตรการที่ออกไปแล้วทั้งระยะที่ 1 และ 2 นายกรัฐมนตรี อยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงมาหารือร่วมกันว่าครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรือไม่

นางนฤมลกล่าวว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบ มาตรการระยะ 1 และ 2 ที่กระทรวงการคลังเสนอให้ชดเชย 5 พันบาท 3 เดือนกับผู้ได้รับผลกระทบ 3 ล้านคน แต่ภายหลังพบว่าผู้ประกันตนมาตรา 39 (ประมาณ 1.6 ล้านคน) และมาตรา 40 (ประมาณ 3.3 ล้านคน) ไม่มีสิทธิประโยชน์การว่างงาน และผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือนอีกเจ็ดหมื่นกว่าคน ก็ยังไม่ได้สิทธิประโยชน์การว่างงานตรงนี้ จึงต้องมาหารือเพิ่มเติมใน ครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอีกเกือบ 6 ล้านคน ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณที่ได้วางแผนเอาไว้

ดังนั้นสำหรับการออกมาตรการระยะที่ 3 และ 4 จึงจัดให้มีการประชุม ครม. นัดพิเศษ เพื่อให้มีการรับฟังข้อมูลมาตรการเยียวยาจากทุกกระทรวง ให้ได้มีการหารือกันให้ครอบคลุมทั่วถึง ไม่ซ้ำซ้อน จะได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่เหมาะสมต่อไป

นางนฤมลกล่าวว่า นอกจากที่ประชุมจะหารือถึงงบประมาณแล้ว จะได้มีการหารือรวมไปถึงแหล่งเงินสำหรับกรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวว่าจะมาจากแหล่งใด มาตรการทางการเงินการคลังคืออะไร กฎหมายเปิดให้ทำได้มากน้อยแค่ไหนในการหาแหล่งเงินทุนมาดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

ส่วนที่มีการพูดถึงรัฐบาลอาจมีการขออกพระราชกำหนดกู้เงิน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องศึกษากฎหมายว่าเปิดให้ทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมาตรา 140 ของรัฐธรรมนูญ ระบุว่าการจ่ายเงินแผ่นดิน จะทำได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ซึ่งงบประมาณของปี 2563 ไม่ได้กำหนดรายการนี้เอาไว้

แต่ทั้งนี้ยังมีช่องทางของ พรบ. วินัยการเงินการคลังของกระทรวงการคลังที่จะนำมาหารือว่ามีช่องทางอื่นที่จะให้กู้เงินหรือไม่ ส่วนการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีได้ประเมินสถานการณ์ในทุกวัน ตลอดการประกาศใช้ แต่ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยแต่ละจังหวัดได้มีการประเมินร่วมด้วยว่ามาตรการในแต่ละจังหวัดของตัวเองเพียงพอหรือไม่ ซึ่งหากไม่เพียงพอสามารถเพิ่มมาตรการได้เลย