กองทัพเรือปัดชงซื้อเรือยกพลขึ้นบกอ้างเป็นเพียงชื่อหัวข้อเรื่องที่ใช้อ้างถึงโครงการเดิม

วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 15:11 น.
กองทัพเรือปัดชงซื้อเรือยกพลขึ้นบกอ้างเป็นเพียงชื่อหัวข้อเรื่องที่ใช้อ้างถึงโครงการเดิม
ทร.แจงวาระครม.ซื้อเรือยกพลขึ้นบกแค่อ้างถึงเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลไปตั้งแต่ปีงบประมาณ ที่ผ่านมาแล้วและที่ประชุมครม.ก็ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้

พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และ โฆษกกองทัพเรือ ได้ชี้แจงกรณีตามที่มีการเสนอข่าว ถึงวาระการประชุม ครม.ในวันที่ 31 มี.ค.63 ที่มีหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับกองทัพเรือ ขอซื้อเรือเอนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ ระยะที่ 1 จำนวน 1 ลำ งบประมาณกว่า 6,100 ล้านบาท นั้น ว่า หัวข้อเรื่องเพื่อพิจารณาดังกล่าว เป็นเพียงชื่อหัวข้อเรื่องที่ใช้อ้างถึง หากจะมีการประชุมเพื่อขออนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้น ไม่ได้เป็นการเสนอหัวข้อเรื่องเพื่อการขอจัดซื้อฯตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ประการใด และเท่าที่ทราบ ในวันนี้ก็ไม่ได้มีวาระประชุมในหัวข้อเรื่องนี้

อย่างไรก็ดี ขอเรียนเพิ่มเติมให้ทราบว่า โครงการการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนเรือดำน้ำนั้น เป็นโครงการที่กองทัพเรือดำเนินการโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลไปตั้งแต่ปีงบประมาณ ที่ผ่านมาแล้ว

ในการนี้ หากมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวที่อาจจะต้องเสนอขอพิจารณา อาจเป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดด้านอื่นๆ อาทิ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านการขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือการขออนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล ที่ต้องไปราชการในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ