"บิ๊กแดง"ขอบคุณ "พลทหาร"สมัครใจอยู่รับราชการต่อมากขึ้น

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 18:50 น.
"บิ๊กแดง"ขอบคุณ "พลทหาร"สมัครใจอยู่รับราชการต่อมากขึ้น
ผบ.ทบ.ขอบคุณ "พลทหาร" สมัครใจขออยู่รับราชการต่อมากขึ้น ชมกำลังพล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เว้นระยะห่างทางสังคม อนุญาต "ทหารหญิงตั้งครรภ์" ทำงานที่บ้าน

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ประชุมผ่านระบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ การสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ของรัฐบาล และการปฏิบัติของหน่วยทหารตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ทุกกองทัพภาคได้รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ โดยชี้แจงถึงการร่วมมือกับทางจังหวัดในการคัดกรองและเฝ้าระวัง การจัดเตรียมโรงพยาบาลค่ายเพื่อรองรับผู้ป่วยระดับ 2 รวมทั้งเรื่องการบริหารจัดการหน่วยทหารตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม และการค้นหาควบคุมกลุ่มเสี่ยงให้รวดเร็ว

การประชุมวันนี้ ผบ.ทบ. ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับหน่วย ที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัส โควิด-19 ของกองทัพบก พร้อมแจ้งให้ทราบว่า กองทัพบก ได้จัดทำแผนแม่บทในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ครอบคลุมในทุกสายงาน

ผล.ทบ.ได้ย้ำให้ ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญกับมาตรการพิทักษ์กำลังพล ทั้งการปฏิบัติในระดับหน่วย เฉพาะบุคคล การออกไปปฏิบัติงานภายนอก การดูแลทหารกองประจำการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ผบ.ทบ. ได้เห็นความชัดเจนในพัฒนาการของหน่วยทหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทหารและครอบครัวที่สอดคล้องกับหลักการด้านสาธารณสุข รวมถึงการประชาสัมพันธ์การชี้แจงสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บังคับหน่วยกับทหารกองประจำการในสถานการณ์ ขณะนี้ ส่งผลให้ทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดใน เม.ย.63 มีความเข้าใจและสมัครใจอยู่รับราชการต่อเป็นจำนวนมากขึ้น

"กองทัพบกต้องขอขอบคุณในความตั้งใจดีและความเสียสละ พร้อมยังเปิดโอกาสให้ยื่นสมัครประจำการต่ออีกจนกว่าจะถึงเวลาปลด รวมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยดำรงความเข้มงวดในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วย หรือออกไปปฏิบัติภารกิจภายนอก โดยเฉพาะการออกปฏิบัติงานในจุดตรวจ จุดคัดกรองต่างๆ"รองโฆษก ทบ. กล่าว

นอกจากนี้ พล.อ.อภิรัชต์ ได้มอบหมายให้กรมกำลังพลทหารบกดำเนินการออกระเบียบให้ทหารหญิงและพนักงานราชการหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามมาตรการทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้บุตรในครรภ์