ปชป.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านกม.ผู้ประสบภัยโควิดปรึกษาได้แบบสายตรง

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 10:52 น.
ปชป.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านกม.ผู้ประสบภัยโควิดปรึกษาได้แบบสายตรง
พรรคประชาธิปัตย์เปิดศูนย์ให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากป้ญหาโควิด-19 พร้อมจัดทีมกฎหมายไว้ให้คำปรึกษาแบบสายตรง

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ศูนย์ประชาธิปัตย์บริการกฎหมายสู้ภัยโควิด-19 โดยศูนย์นี้เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก บางคนต้องถูกเลิกจ้างถูกพักงานเนื่องจากกิจการได้ปิดลงชั่วคราว หรือถึงขั้นถูกฟ้องคดีเหตุเพราะมีปัญหาหนี้สิน รวมถึงการมีปัญหาในการเข้าถึงสิทธิต่างๆของรัฐที่ประชาชนพึ่งมีพึ่งได้ บางรายมีหนี้สินเมื่อไม่มีรายได้ก็ต้องการประนอมหนี้หรือชะลอคดีไว้ก่อน รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของประชาชนเช่นกัน

ทั้งนี้ พรรคจึงได้ตั้งศูนย์บริการกฎหมายเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษากับประชาชน ตนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะและมีทีมนักกฎหมายอีก 10 คนเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา การรับสิทธิ การเข้าถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ การประนอมหนี้ การหยุดงาน การเลิกจ้างการถูกฟ้องคดีต่างๆพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในสภาวการณ์ในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รับฟังแลกเปลี่ยนทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่อสู้ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ทำการพรรคมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อดังนี้ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคเป็นหัวหน้าคณะทำงาน 091-401-7777 นายฌาณชนะ ศรีขวัญ รองหัวหน้าคณะทำงาน 095-458-2444 นายวรินทรณ์ หวานใจ คณะทำงาน 091-035-1115 นายวิเชียร สุขพันธุ์ คณะทำงาน080-429-4770 นางสาวณิชาภัทร นุชพ่วง เลขานุการ081-359-9292 และเบอร์โทรศัพท์กลาง 02-828-1010 ซึ่งพรรคพร้อมทั้งมีแอพพลิเคชันไลน์ ให้ติดต่อเพื่อส่งข้อเท็จจริงและเอกสารได้และทาง www.democrat.or.th หรือช่องทางE-mail : DPHCOVID-19@hotmail.com หรือ Twitter: @ramatelawyer และIG : @ramatelawyer