โพล ชี้ ประชาชน พอใจมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด - 19

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 13:52 น.
โพล ชี้ ประชาชน พอใจมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด - 19
"ซูเปอร์โพล" เผย ประชาชน พอใจมาตรการรัฐบาล เยียวยาผลกระทบโควิด - 19 ทั้ง ลดราคาก๊าซหุงต้ม-พักหนี้-จ่ายเงิน 5 พันฯลฯ

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่องความพอใจของ ประชาชน ต่อมาตรการรัฐ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,138 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23 – 27 มี.ค.2563 พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.6 ทราบข่าวมาตรการรัฐ ช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 ขณะที่ ร้อยละ 5.4 ไม่ทราบข่าว

เมื่อถามความพอใจต่อมาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 ใน 10 อันดับแรก พบว่า ร้อยละ 85.3 พอใจกระทรวงพลังงาน ลดราคาก๊าซหุงต้ม ,ร้อยละ 84.2 พอใจกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมัน, ร้อยละ 76.7 พอใจกระทรวงการคลัง เลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ร้อยละ 75.7 พอใจการเยียวยาผู้ประกอบการ ด้านสินเชื่อ ขยายเวลาเสียภาษี, ร้อยละ 73.7 พอใจกระทรวงการคลัง ดูแลแพทย์บุคลากรสาธารณสุขเพิ่มรายได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ ,ร้อยละ 72.3 พอใจธนาคาร ด้านชำระหนี้ ลดต้น ลดดอกผ่อนรถ, ร้อยละ 71.9 พอใจกระทรวงการคลังช่วยเหลือรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ , ร้อยละ 70.5 พอใจธนาคาร ลดต้น ผ่อนบ้าน, ร้อยละ 69.1 พอใจรับเงินประกันค่าไฟฟ้า กระทรวงพลังงานร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และ ร้อยละ 48.2 พอใจมาตรการดูแลความปลอดภัยของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงการสนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 44.5 เป็นกลุ่มพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง ในขณะที่ กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลสูสีกันอยู่เล็กน้อยคือ กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 28.8 และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลมีอยู่ร้อยละ 26.7