logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ปชป.ขอประชาชนฟังข้อมูลจาก ศบค. ป้องกันความสับสน

ปชป.ขอประชาชนฟังข้อมูลจาก ศบค. ป้องกันความสับสน

28 มีนาคม 2563

โฆษกประชาธิปัตย์ ขอ ประชาชน ฟังการสื่อสารจากศูนย์ที่รัฐบาลตั้ง ศบค. เป็นหลัก ป้องกันความสับสน

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด19 ว่า รัฐบาลได้ตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19” หรือ ศบค. มีหน้าที่บริหารสถานการณ์แก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและประชาชน ซึ่งถึงเป็นเรื่องที่ดี ที่จะสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลประกอบในการปฏิบัติตนร่วมกันในสังคม

เวลานี้ทุกคนควรตระหนักกรณีการสื่อสารข้อมูลที่ไม่เป็นผลดีต่อการทำงานหรือร่วมกันแก้ปัญหาขณะนี้มีการสื่อสารผ่านโซเชี่ยลด้วยความรวดเร็วแต่ข้อมูลที่ออกไปกลับกลายเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เป็นข้อมูลเท็จทำให้สังคมเกิดความสับสนวุ่นวาย นำไปสู่ผลกระทบต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาล และผลกระทบต่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19

จึงอยากให้พี่น้องประชาชนรับฟังข่าวสารจากศูนย์ที่รัฐบาลได้ตั้งขึ้นเป็นหลัก การโพสต์ การแชร์ข้อความใดอื่นๆที่นอกเหนือจากศูนย์ต้องระมัดระวัง ที่จะทำให้เกิดความสับสนในสังคมได้และอาจถึงขั้นผิดกฎหมาย ขณะนี้ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน