วัฒนา ชี้ พรก.ฉุกเฉิน จำกัดสิทธิห้ามวิจารณ์รัฐบาลไม่ได้

วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 12:19 น.
วัฒนา ชี้ พรก.ฉุกเฉิน จำกัดสิทธิห้ามวิจารณ์รัฐบาลไม่ได้
"วัฒนา" เสนอรัฐ ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน แก้ปัญหาโควิด-19 ยัน นายกฯ จะใช้มาตรา 9 จำกัดสิทธิ เสรีภาพ ห้ามเสนอข่าว-วิจารณ์รัฐบาล ไม่ได้

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า " ผมเสนอให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบถึงความปลอดภัยสาธารณะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนธิกำลังจากทุกฝ่ายให้มาทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยมาตรการเดียว (single command) ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือระงับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยต้องคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจด้วย

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้ พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ปรากฏอยู่ในหมายเหตุท้าย พรก. คือ “เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้”

หลายฝ่ายเกรงกลัวว่าพลเอกประยุทธ์จะถือโอกาสใช้อำนาจตามมาตรา 9 เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชน เช่น ห้ามเสนอข่าว หรือห้ามวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล นั้น ขอยืนยันว่าทำไม่ได้เพราะขัดกับเหตุผลในการประกาศใช้ พรก. เองและมิได้เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ดังนั้น ประชาชนยังมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ต่อไปเพราะเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการเผยแพร่ข่าวเท็จที่ผิดกฎหมายถึงแม้จะไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็เป็นความผิดอยู่แล้ว

ส่วนผมก็ยังคงจะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเช่นเดิมและพร้อมที่จะด่าหากการกระทำดังกล่าวขัดต่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการทำอะไรโง่ๆ แบบที่ชอบทำเพราะผู้นำโง่พวกเราจะตายกันหมด หรือ #ผนงพรจตกม ครับ"