"ชวน"แจงเลื่อนเปิดสมัยประชุมสภาเดือนพ.ค.ไม่ได้

วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 15:14 น.
"ชวน"แจงเลื่อนเปิดสมัยประชุมสภาเดือนพ.ค.ไม่ได้
ประธานสภายันเลื่อนเปิดสมัยประชุมสภาจากเดือนพ.ค.ไม่ได้เพราะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน แต่หากโควิดยังไม่คลี่คลาย ก็อาจใช้วิธีงดประชุมไปก่อน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า การเปิดสมัยประชุมสภาฯ ไม่สามารถเลื่อนจากเดือนพฤษภาคม 2563 ไปได้ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่ออกมาให้ความเห็นขอให้เลื่อนนั้น อาจจะเข้าใจผิด เพราะเลื่อนสมัยประชุมไม่ได้ ต้องมี 2 สมัยต่อปี เพราะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน แต่หากวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย ก็ต้องเริ่มสมัยประชุมตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามแต่ที่สามารถทำได้ คือ งดประชุมในช่วงดังกล่าวไปก่อน หรือหาแนวทางอื่น ๆ โดยมอบให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปศึกษาแนวทาง เช่นเดียวกับให้ไปหาวิธิการใดที่จะให้สภาฯ ออกกฎหมายได้ โดยไม่ต้องมาประชุมพร้อมกัน 500 คนเพื่อความไม่ประมาทในวันข้างหน้า ในการหาทางป้องกัน และเลี่ยงความเสี่ยง

“ได้สั่งการให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรส่งหนังสือถึง ส.ส. 500 คนถึงสถานการณ์โควิด-19 ขอให้ระวัง เพราะยังต้องออกงานต่าง ๆ เช่น งานศพ ซึ่งขณะนี้เชื้อกระจายไปต่างจังหวัด ไม่อยากให้โรคนี้เกิดขึ้นกับสมาชิกและบุคลากรของรัฐสภา ทั้งนี้มติของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (กร. ) ให้ทำงานที่บ้าน เพื่อเลี่ยงความแออัดในการทำงาน โดยสลับกันมาทำงาน ไม่ใช่รวมกันไปเที่ยวและติดเชื้อกลับมา” นายชวน กล่าว

นายชวน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กรรมาธิการของสภาฯ เกือบทั้งหมดได้งดประชุมไป แล้ว เว้นบางคณะที่ยังมีการประชุม แต่ก็เป็นคณะที่มีผู้เข้าร่วมไม่มาก ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการขยายเวลาทำงานให้แล้ว