กมธ.พร้อมรับฟังความเห็นแก้รธน.ของนิสิต นักศึกษา

วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 10:35 น.
กมธ.พร้อมรับฟังความเห็นแก้รธน.ของนิสิต นักศึกษา
"ธนิกานต์"เผย กมธ.แก้ รธน.รับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคมแล้ว 4 กลุ่ม ส่วนใหญ่เน้นแก้ความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ เตรียมรับข้อเสนอ แก้ รธน.ของ ครช.,นิสิต นศ.หลังเดินเท้ามารัฐสภา ยืนยัน เปิดกว้างรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 13มี.ค. นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แถลงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้พิการ ประชาสังคม สตรี และกลุ่มแรงงาน โดยแต่ละกลุ่มมีตัวแทนเข้าร่วมประมาณ 30 คน โดยกลุ้มผู้พิการ ได้มีการเสนอแนะเกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญมาตรา71 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเข้าถึงและโอกาสที่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร กระบวนการยุติธรรม กฎหมาย รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือในการเข้าถึงการเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นคุณภาพความเป็นอยู่ การดำรงอยู่อย่างมีศักดิศรี และความสามารถในการสร้างอาชีพ เพื่อมีรายได้อย่างไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และร้องขอให้เปลี่ยนถ้อยคำจาก ผู้ด้วยโอกาสเป็นคำอื่นที่มีศักดิ์ศรีมากกว่านี้

ส่วนภาคประชาสังคม มีการกล่าวถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญปี60 เช่น เรื่องการมีส่วนร่วม ที่มาของรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำ การทุจริต การเลือกตั้ง ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา และขั้นตอนกระบวนการได้มาของรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบธรรม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม

ขณะที่กลุ่มสตรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง รวมถึงเพศทางเลือก การมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การมีสัดส่วนในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งในรัฐธรรมนูญปี 40และ50 มีการกำหนดหลักการให้คำนึงถึงสัดส่วนชายและหญิง แต่รัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้มีการกำหนด ส่วนกลุ่มแรงงานนั้น ได้แสดงความต้องการในส่วนของการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนในการสร้างสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ นางสาวธณิกานต์ ยังกล่าวว่า วันนี้ได้มีทางคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ได้ร่วมกับภาคประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้ประสานงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อเดินเท้าจาก MRT กำแพงเพชร เข้ามายื่นหนังสือต่อนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ตนในฐานะโฆษกกรรมาธิการฯ ขอแจ้งว่าทางรัฐสภาได้มีการเตรียมความพร้อมในการออกไปรับหนังสือที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา และถ่ายภาพร่วมกันกับคณะ เพื่อเป็นการยืนยันว่าทางกรรมาธิการฯได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเยาวชน โดยคาดว่าจะเดินทางมาถึงในเวลา 11.00 น.โดยทางนายพีระพันธุ์จะลงมารับหนังสือด้วยตนเอง และจากนั้นในเวลา 13.00-16.00 น.จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเยาวชน โดยมีเยาวชน นิสิต นักศึกษาได้ลงชื่อเข้าร่วมประมาณ 150 คน

นอกจากนี้ โฆษกกรรมาธิการฯ ยังได้อยากฝากถึงเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากขณะนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งทราบว่าทางคณะที่เดินทางมาก็มีการป้องกันอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามที่รัฐสภาก็มีความห่วงใย จึงมีการจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเจลแอลกอฮอร์ไว้ให้บริการ ซึ่งในเรื่องของสิทธิการแสดงออกความคิดเห็นนั้น ทางคณะกรรมาธิการฯก็ยินดีรับฟัง แต่ก็ขอให้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วย