"ยิ่งลักษณ์"แนะผู้ใหญ่สร้างความเท่าเทียมในสังคมเพื่อคนรุ่นหลัง

วันที่ 08 มี.ค. 2563 เวลา 15:57 น.
"ยิ่งลักษณ์"แนะผู้ใหญ่สร้างความเท่าเทียมในสังคมเพื่อคนรุ่นหลัง
"ยิ่งลักษณ์"โพสต์เฟซบุ๊กเนื่องในวันสตรีสากล แนะผู้ใหญ่สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมต่อคนทุกเพศทุกวัยเพื่อคนรุ่นหลัง

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.63 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเนื่องในวันสตรีสากลว่า เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2563 ดิฉันขอกล่าวถึงสตรีทุกคน ในฐานะที่เป็นเพศหญิงซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ แต่ดิฉันเชื่อว่ายังมีอีกไม่น้อยที่มีความเข้มแข็งเพียงแต่ถ้ามีโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ดิฉันขอสนับสนุนความเท่าเทียม และความเท่าเทียมนี้จะมีส่วนเสริมสร้างประชาธิปไตย และความเสมอภาค ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมควรสร้างเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชน #GenerationEquality เพราะถ้าเราคือผลผลิตของสตรีรุ่นก่อนหน้าที่พยายามสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมฉันใด เยาวชนรุ่นหลังก็คือผลผลิตของผู้ใหญ่ในปัจจุบันที่เป็นส่วนสร้างสังคมในปัจจุบันฉันนั้น

สิ่งที่ผู้ใหญ่และคนในสังคมสามารถทำเพื่อคนรุ่นหลังได้ก็คือ การสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมแบบไม่เลือกปฏิบัติ ต่อคนทุกเพศ ทุกวัย และประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม