อดีต รมว.ศึกษา ชี้ "นักเรียน-นักศึกษา" ทำหน้าที่พิทักษ์ประชาธิปไตย ได้

วันที่ 01 มี.ค. 2563 เวลา 13:01 น.
อดีต รมว.ศึกษา ชี้ "นักเรียน-นักศึกษา" ทำหน้าที่พิทักษ์ประชาธิปไตย ได้
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เปิดข้อกฎหมายชี้ภายใต้รัฐธรรมนูญนักเรียน-นักศึกษา ทำหน้าที่รักษาประชาธิปไตยได้-แต่ควรทำให้พองาม

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีต รมว.กระทรวงศึกษาฯ และแกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมของนักเรียนและนักศึกษา ภายใต้รัฐธรรมนูญ

นายวรวัจน์ ระบุว่า น้องๆนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำภายใต้รัฐธรรมนูญ ได้ครับ

การใช้ระเบียบ กฏ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องคำนึงถึงในส่วนนี้ด้วย ทำไประเบียบนั้นก็ไม่มีผลและอาจจะผิด ม.157 ได้อีกด้วย ดูให้พองามก็พอครับ

อำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายวรวัจน์ ทิ้งทายว่า ทุกคนมีหน้าที่พิทักษ์ รักษาประชาธิปไตย เท่าเทียมกันครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ